V�rakoz�s f�l�tt a R�ba eredm�nye

2008.08.06. 17:38

R�ba Nyrt. az �v els� fel�ben 32,918 milli�rd forint �rbev�telt �s 3,343 milli�rd forint nett� nyeres�get �rt el - jelentette a t�rsas�g��a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IFRS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�sben szerd�n.

Az �rbev�tel egy �v alatt 18,3 sz�zal�kkal n�tt. A profit - a�3,612 milli�rd forint p�nz�gyi nyeres�gnek k�sz�nhet�en - 263 milli� forintr�l emelkedett 3,343 milli�rd forintra. A R�ba magyar�zata szerint a p�nz�gyi nyeres�ghez 3,9 milli�rd forint nem realiz�lt �rfolyamnyeres�g is hozz�j�rult.��

A m�sodik negyed�vben a konszolid�lt nett� profit 2,686 milli�rd forint volt, valamivel magasabb a portfolio.hu �ltal megk�rdezett elemz�k 2,34 milli�rd forintos v�rakoz�s�n�l.

Az els� f�l�vi 32,918 milli�rd forint �rbev�telb�l 21,611 milli�rd forint volt az export �rt�ke, ami 24,6 sz�zal�kkal haladja meg a b�zist. Ugyanakkor a belf�ldi �rt�kes�t�s 7,9 sz�zal�kkal 11,307 milli�rd forintra n�tt.

Az alapanyag�rak �s az export szempontj�b�l kedvez�tlen deviza�rfolyam ellen�re a brutt� fedezet (a bev�tel �s a k�zvetlen k�lts�gek k�l�nb�zete) 8,4 sz�zal�kkal hat milli�rd forintra emelkedett.

�zemi szinten is javult a teljes�tm�ny

Az �zemi szint� nyeres�g 383 milli� forintr�l 747 milli� forintra n�tt, ami a hat�konys�g n�vel�s�nek az eredm�nye.

A kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�ge (EBITDA) 2,198 milli�rd forint volt, 13,9 sz�zal�kkal magasabb az egy �vvel kor�bbin�l. Figyelembe v�ve a realiz�lt hedge-�zleteket is, ez az �sszeg��k�zel 2,854 milli�rd forint volt.

Az ad�z�s el�tti nyeres�g el�rte a 4,358 milli�rd forintot, szemben az egy �vvel kor�bbi 336 milli� forinttal.

A R�ba mindh�rom �zlet�ga nyeres�gesen termelt az els� f�l�vben - jegyzi meg a gyorsjelent�s.

J�l teljes�tettek a gy�rt� alv�llalkoz�sok

A R�ba Fut�m� Kft. 21,1 sz�zal�kkal 21,2 milli�rd forintra n�velte �rbev�tel�t. az �zemi szint� nyeres�ge 319 milli� forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 359 milli� forint vesztes�ggel. Ugyanakkor az EBITDA 831 milli� forintr�l 1,347 milli�rd forintra n�tt.

A R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. �rbev�tele 9,8 sz�zal�kos n�veked�ssel el�rte a kilenc milli�rd forintot. Az �zemi szint� nyeres�g 451 milli� forintr�l 382 milli� forintra cs�kkent. A gyorsjelent�s megjegyzi, hogy a R�ba az elm�lt �vhez k�pest fajlagosan kisebb �rt�k� alkatr�szeket �rt�kes�t, de nagyobb volumenben.

A��R�ba J�rm� Kft. �rbev�tele 4,2 milli�rd forint volt az els� f�l�vben, ami 23,5 sz�zal�kkal haladja meg a b�zist. �zemi szinten a nyeres�g 334 milli� forintr�l 378 milli� forintra emelkedett, az EBITDA pedig 471 milli� forint volt, k�zel 70 milli� forinttal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l.

Emelkedett a R�ba a szerdai t�zsdenapon

A R�ba konszolid�lt m�rleg�nek f��sszege az id�szak v�g�n 46,156 milli�rd forint volt, 7,2 sz�zal�kkal t�bb, mint 2007. j�nius 30-dik�n. A 12,887 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g saj�t t�k�je 27,8 sz�zal�kkal 20,077 milli�rd forintra n�tt. A R�ba nett� hitel�llom�nya az id�szak v�g�n 9,5 milli�rd��forint, az elad�sodotts�gi mutat�ja (nett� hitel�llom�ny/saj�t t�ke) 30,9 sz�zal�k, ami - a gyorsjelent�s meg�llap�t�sa szerint - eg�szs�ges t�keszerkezetet mutat.��

A R�ba r�szv�nyei a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak. A r�szv�ny a szerdai t�zsdenapot 1525 forinton, az el�z� napin�l 13 forinttal dr�g�bban z�rta, �s k�zel 91 milli� forint �rt�kben kereskedtek vele. Az elm�lt 52 h�tben a R�ba legmagasabb �rfolyama 2830 forint, a legalacsonyabb 1260 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK