A hazai bankok mindegyike �rzi a nemzetk�zi hitelv�ls�g hat�s�t, ami �vatosabb kihelyez�si politik�ra �s a magasabb forr�sk�lts�gek miatt n�vekv� kamatszintek meghat�roz�s�ra k�nyszer�ti a p�nzint�zeteket - mondta Kozma Andr�s, a Commerzbank eln�k-vez�rigazgat�ja.

A n�met Commerzbank magyarorsz�gi le�nyv�llalata, a Commerzbank Zrt. m�rlegf��sszege az els� f�l�v v�g�n 269,1 milli�rd forint volt, 11,4 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l, ugyanakkor az ad�z�s el�tti nyeres�ge 3,544 milli�rd forintr�l 2,837 milli�rd forintra esett vissza - k�z�lte a Commerzbank Zrt. az MTI-vel p�nteken.

A magyar sz�mviteli szab�lyok szerint a v�llatoknak ny�jtott hitelek az id�szak v�g�n 133,592 milli�rd forintot tettek ki a bankn�l, ami egy �v alatt k�zel 15 sz�zal�kos n�veked�s.

Hozz�tette: v�llalati hitelez�k�nt a Commerzbank "jobban ismeri" az �gyfeleit, �gy seg�teni tudja �ket, hogy j�val kor�bban szembes�ljenek az adott v�llalatn�l felmer�l� esetleges probl�m�val. "Ennek k�sz�nhet�en �gyf�lportfoli�nk min�s�ge nem v�ltozott az elm�lt �v sor�n."

A Commerzbank saj�t t�k�je az id�szak v�g�n 26,201 milli�rd forintot tett ki, k�zel h�rommilli�rddal t�bbet a b�zisn�l.

A bank fizet�k�pess�gi mutat�ja a 2007 els� f�l�vi 15,9 sz�zal�kkal szemben az idei �v els� fel�nek v�g�n 14,26 sz�zal�k volt. Az eszk�zar�nyos nyeres�g (ROA) 2,94 sz�zal�kr�l 2,11 sz�zal�kra romlott, �s a saj�tt�ke-ar�nyos nyeres�g (ROE) is cs�kkent: 30,12 sz�zal�kr�l 21,66 sz�zal�kra.