Az idei évtől az elektronikus bevallók nem kapnak postai értesítést az adóhatóságnál fennálló esetleges tartozásaikról, vagy túlfizetéseikről. A folyószámla kivonatot és a pótlékértesítőt ugyanis csak az elektronikus tárhelyre kell elküldeni. A többi adózónak legkésőbb október végéig postázzák a papíralapú tájékoztatókat, illetve a fizetési felszólításokat.

A törvényi előírások értelmében az APEH évenként köteles tájékoztatni minden adózót, akinek a folyószámláján 1000 forintot meghaladó tartozás, vagy túlfizetés mutatkozik. Az értesítési kötelezettséget a folyószámla kivonat és késedelmi pótlékértesítő megküldésével teljesítik.

A napokban megkezdődött a 2007-es évre vonatkozó elszámolások kiküldése. Fontos azonban tudni, hogy akinek az egyenlege egyetlen adónemet, adófajtát illetően sem haladja meg az 1000 forintot és befizetéseit is rendre határidőben teljesítette, azaz késedelmi pótlékkal sem tartozik az adóhatóságnak, nem kap semmilyen értesítést sem.

Akik minden kötelezettségüket teljesítették a tavalyi évben - tehát a folyószámlájuk valamennyi adónemben rendezett, vagyis nincs 1000 forint feletti tartozásuk, de túlfizetésük sem - viszont a befizetéseket határidőn túl teljesítették, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. Nekik folyószámla kivonatot és pótlékértesítőt is küld az adóhatóság. A harmadik csoportba tartoznak azok az adózók, akiknek a folyószámlájukon az egyenleg legalább egy adónemben értékhatár feletti, de nem kell fizetniük késedelmi pótlékot. Ők csak folyószámla kivonat formájában kapnak értesítést - tudtuk meg az APEH napokban tartott sajtótájékoztatóján.

A papíralapú elszámolásokat a gazdálkodó szervezeteknek augusztus 11-e és 19-e között, az egyéni vállalkozóknak és a magánszemélyeknek augusztus 21-e és október 31-e között postázzák. Az elektronikus bevallók - ha késedelmipótlék tartozásuk nincs - szeptember 1-je és 5-e között, a késedelmi pótlékkal érintettek pedig szeptember 15-e és 30-a között kapnak az elektronikus tárhelyükre levelet.

Az APEH tájékoztatása szerint sokszor előfordul, hogy a küldemények visszaérkeznek, mert az adózó lakcíme, székhelye megváltozott, de elmulasztotta a változást bejelenteni. Ilyenkor megkísérlik a bevalláson feltüntetett másik címre kipostázni a kivonatot, de ez sem jár mindig sikerrel. Éppen ezért azt tanácsolják, hogy, ha az adózó úgy gondolja, hogy kellett volna kapnia értesítést, de ez nem történt meg, akkor érdeklődjön a folyószámlát vezető igazgatóságnál.

Nem csak a késedelmi pótlékot kell rendezni

Az adótartozás esetén a késedelem napjaira a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi pótlékot kell fizetni. Az esetlegesen fennálló - akár más adóval kapcsolatos - túlfizetéssel a késedelmi pótlék alapját ugyanakkor csökkenteni kell. Az úgynevezett nettó pótlékszámítás nem terjed ki ugyanakkor a magán-nyugdíjpénztári tagdíjakra. Ezért, akinek a tagdíj tekintetében tartozása van, külön pótlékszámítást fog kapni. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagy munkáltatóknak akár 41 különféle késedelmi pótlék megállapításuk is lehet, mivel dolgozóik más-más magán-nyugdíjpénztárak tagjai, ráadásul külön számolják ki a tagdíj és az önellenőrzési pótlék utáni késedelmi pótlékot is. Amennyiben a folyószámla kivonattal közölt késedelmi pótlék valós késedelmes teljesítések utáni megállapításon alapszik, úgy azt az adózóknak 2008. november 17-ig kell megfizetniük.

A késedelmi pótlék teljes körű rendezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a pótlékértesítőn közölt összeg nem egyezik meg a kivonaton szereplő késedelmi pótlékkal, a pótlékértesítő esedékessége ugyanis későbbi (november 17.), mint a kivonat időszakának záró napja (2007. december 31.). Ezért a teljes rendezéshez a pótlékértesítőn szereplő és a kivonaton szereplő összeget is meg kell fizetni, mert ezek együttesen mutatja a teljes tartozást.