N�velte nyeres�g�t a Pr�gai CSOB Bank

2008.08.11. 12:36

Mintegy 5,52 milli�rd koron�s ad�zott nyeres�ggel z�rta az idei els� f�l�vet a pr�gai CSOB Bank. Ez 2,9 sz�zal�kkal jobb eredm�ny, mint a tavalyi �v (2007) els� hat h�napj�ban - k�z�lt�k h�tf�n Pr�g�ban. (1 korona=9,81 forint).

A belga k�zben l�v� CSOB nett� nyeres�ge azonban a val�s�gban 1,04 milli�rd koron�val magasabb - 6,56 milli�rd korona - volt. Ezt az �sszeget ugyanis a bank ad�ss�g�llom�ny szerkezet�nek m�dos�t�sa miatt az els� f�l�vi eredm�nyb�l adminisztrat�v m�don levont�k. Ha ez nem t�rt�nt volna meg, akkor a CSOB ad�zott nyeres�ge az els� f�l�vben 22,3 sz�zal�kkal emelkedett volna, �ves m�rt�kben. Ezzel azonban megk�zel�tette volna a k�t legnagyobb konkurens bank nyeres�gn�veked�s�t az els� hat h�napban.

Az osztr�k k�zben l�v� Cesk� Sporitelna els� f�l�vi ad�zott nyeres�ge 26 sz�zal�kkal 6,6 milli�rd koron�ra emelkedett, m�g a francia tulajdonban l�v� Komercn� Banka nett� nyeres�ge 6,46 milli�rd koron�ra r�gott �s 22,1 sz�zal�kkal volt magasabb az el�z� �v els� hat h�napj�nak eredm�ny�t�l. A CSOB forgalmi bev�telei az els� f�l�vben 14,26 milli�rd koron�t tettek ki, s 4,7 sz�zal�kkal voltak magasabbak, mint 2007 els� hat h�napj�ban.

"�gyfeleink bet�teikben majdnem 700 milli�rd koron�nyi �sszeget b�ztak r�nk, m�g a bank �ltal ny�jtott k�l�nf�le hitelek �sszege 375 milli�rd koron�ra n�tt. M�g sz�mos k�lf�ldi bank v�ls�gban van, a CSOB n�veked�se eg�szs�ges �s kiegyens�lyozott" - mondta �js�g�r�knak Pavel Kav�nek, a CSOB vez�rigazgat�ja. Megjegyezte: a CSOB nyeres�g�nek n�veked�se els�sorban a hitelek ut�n beszedett kamatok eredm�nye. A hitelek �sszege az els� f�l�vben 23 sz�zal�kkal n�vekedett.

A CSOB az els� f�l�v v�g�n 650 p�nzkiad� automat�t �zemeltetett Csehorsz�gban �s �gyfeleinek 1,8 milli� bankk�rty�t adott ki. Az �gyfelek sz�ma id�n j�nius v�g�n meghaladta a h�rom milli�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK