�j hat�rozatban enged�lyezte a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F), hogy a Groupama International S.A. befoly�sol� r�szesed�st szerezzen az OTP Garancia Biztos�t� Zrt.-ben, a hat�rozat p�nteken jelent meg a fel�gyelet honlapj�n.

A PSZ�F �prilis 24-�n m�r hat�rozatot hozott arr�l, hogy a p�rizsi sz�khely� Groupama International S.A. 100 sz�zal�kos m�rt�k�, k�zvetlen befoly�sol� r�szesed�st szerezzen az OTP Garanci�ban.

Akkor a fel�gyelet arra k�telezte a Groupama International S.A.-t, hogy a k�z�tte �s az Orsz�gos Takar�kp�nzt�r �s Kereskedelmi Bank Nyrt. valamint a Merkantil V�lt� �s Vagyonbefektet� Bank Zrt. k�z�tt l�trej�tt r�szv�ny-�truh�z�si szerz�d�st - annak megk�t�s�t�l sz�m�tott 30 napon bel�l - k�ldje meg neki.

Id�k�zben az OTP Bank egy �j projektc�get, az OTP Holding Limitedet is bevonta a r�szv�ny�truh�z�sba, ez�rt v�lt sz�ks�gess� �j hat�rozat hozatala. Ez csak annyiban k�l�nb�zik a kor�bbit�l, hogy a m�dos�tott - az �j c�ggel kieg�sz�tett - r�szv�ny�truh�z�si szerz�d�st kell beny�jtani a PSZ�F-hoz, a megk�t�s�t k�vet� 30 napon bel�l.

A hat�rozat k�sz�t�se sor�n a fel�gyelet ugyan is a szerz�d�s tervezet�t vizsg�lja, ez�rt sz�ks�ges, hogy az al��rt v�ltozatot is l�ssa a hat�s�g.

Az OTP Bank �s a Groupama SA 2008. febru�r 11-�n meg�llapod�st �rtak al� arr�l, hogy a Groupama megv�s�rolja az OTP Garancia Biztos�t�t, hossz� t�v� bankbiztos�t�i partners�gre l�pnek, tov�bb� a Groupama r�szesed�st v�s�rol az OTP Bankban.

Az akviz�ci�t az Eur�pai Bizotts�g �s a PSZ�F egyar�nt j�v�hagyta, a j�v�hagy�s folyamata jelenleg is zajlik az OTP Garancia nem magyar le�nyv�llalatain�l. A tranzakci� v�rhat�an szeptemberben z�rul - mondta a bank legut�bbi sajt�t�j�koztat�j�n Urb�n L�szl� vez�rigazgat�-helyettes.

A Groupama v�llalta az OTP Garancia r�szv�nyei 100 sz�zal�k�nak, tov�bb� az OTP Garancia rom�niai, szlov�kiai �s bulg�riai le�nyv�llalataiban az OTP Bank Nyrt. helyi le�nyv�llalatai tulajdon�ban �ll� kisebbs�gi r�szesed�sek megv�s�rl�s�t.

A bankbiztos�t�si partners�g indul� ideje 20 �v, amely meg�j�that�. Az OTP Bank �s a Groupama k�z�tti strat�giai egy�ttm�k�d�s r�szek�nt �s bizonyos felt�telek teljes�l�se eset�n a Groupama v�llalta, hogy az OTP-ben k�t l�pcs�ben legfeljebb 8 sz�zal�knyi r�szesed�st szerez.