A TOP-100 nagyvállalatok üzleti várakozásai enyhén romlottak, míg a kis- és középvállalatok (kkv) konjunktúra-indexe kis mértékben meghaladta az előző havi szintet augusztusban az Ecostat legfrissebb felmérése szerint. A nagyvállalatok gazdasági várakozásait tükröző TOP-100-index augusztusban 85,2 százalék, ami 2,5 százalékpontos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest.

A kis- és középvállalati (kkv) index az augusztusi felmérés alapján 88 százalék, 2,4 százalékponttal magasabb, mint júliusban. A hazai nagyvállalatok üzleti bizalma az utóbbi hónapokban viszonylag alacsony szinten ingadozott. A nagyvállalatok visszafogott üzleti előrejelzései alapvetően a külső gazdasági környezetben érzékelhető nehézségekre, az értékesítési lehetőségek zsugorodására utalnak.

Az exportorientált hazai nagyvállalatok visszajelzései szerint a termelés 48 százalékuknál nem változott, 32 százalékuknál növekedett, 20 százalékuknál pedig csökkent az elmúlt három hónapban. A cégek rövid távú előrejelzése optimista: negyedéven belüli bővülő termeléssel egyharmaduk számol, míg visszaeséstől mindössze 10 százalékuk tart.

A következő fél évben a TOP-100 vállalatcsoport a negatív gazdasági tendenciák erősödésével számol. Az értékesítési lehetőségeik szűküléséből eredő nehézségek áthidalását az erős forint kifejezetten nehezíti. A nagyvállalatok véleménye szerint cégük fejlődését a gyenge belső piac és az elvonások magas szintje is mérsékli.

A cégek 27 százaléka számít a második félévi belföldi keresletet növekedésére, 9 százaléka pedig a csökkenésére. A külkereskedelemben a nagyvállalatok egyharmada növekvő, egytizedük pedig csökkenő igényekre számít.

A belföldi versenyképesség rövid időszakon belüli javulására egynegyedük számít, romlására pedig 13 százalékuk. A cégek külpiaci prognózisa közel áll az előzőekhez, javuló versenyhelyzetben 22 százalékuk bízik, gyengébbtől 15 százalékuk tart.

A szakember-ellátásra vonatkozó előrejelzések több hónapja nem változnak, a nagyvállalatok 33-35 százaléka a munkaerő-piaci feszültségek fokozódásával számol a következő fél évben. Vállalata létszámát a megkérdezettek egynegyede a szükségesnél magasabbnak, 38 százalékuk annál alacsonyabbnak minősítette.

A TOP-100-csoport 64 százaléka tájékoztatott egy éven belüli új beruházás indítására vonatkozó terveiről. A cégek fejlesztési elkötelezettsége a júniusi mélypont után kissé erősödik.

A hazai kkv-k körében 2008 áprilisa óta kiegyensúlyozott üzleti hangulat uralkodik, a szektor konjunktúra-indexeiből kirajzolódó tendencia az év közepétől enyhén javul, miközben a legfontosabb külpiaci partnereik gazdasági teljesítménye elmarad a várttól.

A vállalkozások működését érzékenyen érinti a magas infláció, a munkáltatói és vállalkozói terhek magas szintje és az értékesítési lehetőségek szűkülése.

A kis- és középvállalatok 43 százalékának termelése maradt változatlan az előző három hónapban. A cégek egyharmada növelte teljesítményét, míg 24 százalékuknál csökkent a kibocsátás.

A következő három hónap termelési előrejelzése közepesen derűlátó, növekedést a kkv-k csaknem 40 százaléka, csökkenést 15 százaléka valószínűsít.

A belföldi kereslet bővülését a kkv-k egyharmada várja, míg visszaeséstől 12 százalékuk tart . Az exportpiaci keresletet 74 százalékuk ítélte változatlannak a következő néhány hónapban, növekvő igényt 18 százalékuk jelzett.

A hazai vállalatok 65 százaléka úgy véli, belföldi versenypozíciója egyelőre nem fog változni, versenyhelyzetének kedvező irányú elmozdulásával 25 százalékuk számol. A külkereskedelemben a kkv-k csupán 13 százaléka számít javulásra. A foglalkoztatott létszám a cégek felénél kielégítő, 28 százalékuknál a szükségesnél magasabb.

A következő fél évben a kkv-k fele kiegyensúlyozott, 26 százalékuk kismértékben javuló pénzügyi helyzetben folytatja tevékenységtét, a körbetartozás terjedését válaszaikban nem jelezték. A tevékenységüket megalapozó rendelés állományt a szezonban megszokottnak értékelte a cégek csaknem 60 százaléka, alacsonyabbnak mindössze 13 százalékuk minősítette.

A nemzetközi kutatóhelyek az Európai Unió egyre több országában tartanak egy recesszió bekövetkezésétől. Megítélésük szerint nem zárható ki, hogy a gazdasági krízis Európában mélyebb és időben elhúzódóbb lesz, mint az Amerikai Egyesült Államokban.