Devizabet�tekre spekul�l az Erste Bank

2008.08.29. 12:22

Devizabet�ti akci�t ind�tott 2008. augusztus 18-t�l az Erste Bank: a p�nzint�zet �gyfelei most a szokottn�l magasabb kamat mellett helyezhetik el megtakar�t�saikat f�l�ves futamidej� eur� �s sv�jci frank lek�t�tt bet�tben. Eur� megtakar�t�s eset�n a kamat �vi 4,6 sz�zal�k (EBKM: 4,72 sz�zal�k), sv�jci frank eset�n pedig �vi 2,8 sz�zal�k (EBKM: 2,82 sz�zal�k).

Az �j bet�ti akci�val a bank, mintegy 750 ezer lakoss�gi �gyfele k�z�l azok sz�m�ra k�v�n kedvezni, akik megtakar�t�saikat deviz�ban tartj�k, vagy a kedvez� �tv�lt�si �rfolyam miatt tervezik a deviza-megtakar�t�st - mondta az akci� kapcs�n Sztan� Imre, az Erste Bank lakoss�gi �zlet�g�rt felel�s igazgat�s�gi tagja.

Sz�mukra az Erste Bank az akci� id�tartama alatt azt is lehet�v� teszi, hogy amennyiben a forintban elhelyezett bet�teiket deviz�ra v�ltj�k, akkor az �tv�lt�s d�jmentes lesz �s sz�mlakonverzi�s deviza-k�z�p�rfolyamon t�rt�nik.

Az akci� sor�n elhelyezhet� minimum �sszeg 500 eur� vagy sv�jci frank, az akci�s kamat el�r�s�nek azonban felt�tele, hogy az elhelyezni k�v�nt �sszegnek teljes eg�sz�ben bankon k�v�li forr�sb�l kell sz�rmaznia.

Ez azt jelenti, hogy a bet�t �sszege 2008. m�jus 31. el�tt nem volt sem l�tra sz�l� sz�ml�n, sem lek�t�sben, sem befektet�sekben az Erste Bankn�l vagy az Erste Befektet�si Zrt.-n�l.

Sztan� Imre k�z�lte: az Erste deviza lek�t�tt bet�tek akci�s kamatai, ism�tl�d� bet�tlek�t�si konstrukci� eset�n csak az els� kamatperi�dusra �rv�nyesek, a bet�tlek�t�s m�sodik peri�dus�t�l kezdve, m�r az aktu�lis 6 havi standard ism�tl�d� bet�ti kamatok �rv�nyesek.

Ennek m�rt�ke, eur� lek�t�s eset�ben, az elhelyezett �sszegt�l f�gg�en �vi 4,10-4,35 sz�zal�k (EBKM: 4,20-4,46 sz�zal�k), a sv�jci frank eset�ben pedig �vi 2,50-2,71 sz�zal�k (EBKM: 2,55-2,77 sz�zal�k).

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK