A n�met Commerzbank 9,8 milli�rd eur��rt veszi meg az Allianz biztos�t�t�l a Dresdner Bankot - �rja a BBC internetes oldala.

A tulajdonosv�lt�s v�rhatan 9000 munkahely megsz�n�s�vel j�r majd.

A Dresdner Bankot megviselte a nem els�rend� jelz�logpiaci v�ls�g, �gy az Allianz �s a Commerzbank 1,25 milli�rd eur�s k�z�s hozz�j�rul�sr�l d�nt�ttek (a BBC honlapj�n nem tett�k k�zz�, hogy milyen ar�nyban) a Dresdner tov�bbi vesztes�geinek fedez�s�re.

A tranzakci� ut�n a Commerzbank az �gyfelek sz�ma alapj�n a legnagyobb n�met bank lesz.

A l�p�ssel a p�nzint�zet c�lja a n�metorsz�gi poz�ci� meger�s�t�se �s a k�lf�ldi terjeszked�s.

"Eur�pai s�ly� piacvezet�t szeretn�nk fel�p�teni, mik�zben hozz�adott �rt�ket termt�nk r�szv�nyeseinknek" - nyilatkozta Martin Blessing, a Commerzbank vez�rigazgat�ja - "ugyanakkor a l�p�ssel hossz�t�von munkahelyeket �rz�nk meg, noha sajnos r�vid t�von nem tudjuk megtartani mindenki poz�ci�j�t."