Le�ll�totta a jenhitelez�st a K&H

2008.09.02. 8:34

A belgiumi sz�khely� anyabank d�nt�se alapj�n h�tf�t�l nem foly�s�t jenalap� k�lcs�nt az �gyfeleknek a K&H Bank - �rja a Napi Gazdas�g.

A gazdas�gi lap �rtes�l�se szerint a�K&H Bank tulajdonosa, a KBC �zletpolitikai megfontol�sb�l �gy d�nt�tt, hogy le�ll�tja a jenhitelek foly�s�t�s�t, �gy h�tf�t�l nem k�n�l ilyen term�ket a p�nzint�zet.�A jap�n deviz�ban�elad�sodottak hitel�llom�ny�t tov�bbra is jap�n jenben tartj�k nyilv�n, ezekn�l a hitelekn�l teh�t nem t�rt�nik semmilyen v�ltoz�s.

A�jenalap� ingatlanfedezet� hiteleket - az OTP ut�n m�sodikk�nt - tavaly dobta piacra a�K&H, de a t�rsas�g akkor is jelezte,�csak kieg�sz�t� term�kk�nt, a portf�li� sz�les�t�se miatt vett�k fel a palett�ra a sz�ban forg� k�lcs�n�ket.

A�bank t�j�koztat�sa szerint�a term�k sikeres volt azokn�l az �gyfelekn�l, akikn�l a bank �ltal meghat�rozott kock�zatv�llal�si k�pess�g �s hajland�s�g egyszerre fenn�llt. Ebb�l egy�bk�nt �tt�telesen kider�lt, hogy a jenhiteles �gyf�lk�r nem lehetett t�l sz�les, ahogy az �rintett hitelportf�li� sem. Az idei �v elej�re mintegy 5 sz�zal�kot tettek ki a jenalap� jelz�log t�pus� hitelig�nyl�sek, amiben a konkurensek szerint szerepet j�tszhatott az is, hogy nem siker�lt igaz�n j�l ez a konstrukci�.

V�lhet�en ut�bbi szempontok alapj�n d�nt�tt az anyabank a jenhitelek foly�s�t�s�nak le�ll�t�s�r�l, s nem jenhitellel kapcsolatos kock�zatok miatt t�r�lte a list�r�l a jenk�lcs�n�ket.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK