Az Unibank lehet az OTP azeri le�nya

2008.09.04. 16:04

Az OTP Bank az azerbajdzs�ni Unibank r�szv�nyeinek lehets�ges v�s�rl�ja - mondta az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD) bakui k�pvisel�je, Francis Delaey cs�t�rt�k�n a TrendCapital c�m� azerbajdzs�ni gazdas�gi honlapnak.

Val�ban zajlanak t�rgyal�sok egy azerbajdzs�ni bank megv�s�rl�s�r�l" - komment�lta a bakui h�rt Urb�n L�szl� vez�rigazgat�-helyettes az MTI-nek. Amennyiben ezek a t�rgyal�sok meg�llapod�sra vezetnek, az OTP Bank a jogszab�lyoknak megfelel�en t�j�koztatja a befektet�ket �s a nyilv�noss�got - tette hozz�.

Az Unibank a nagys�gra m�sodik mag�nbank Azerbajdzs�nban, az ottani bankok �sszes�tett m�rlegf��sszeg�nek 6 sz�zal�k�val �s a lakoss�gi bet�tek 5 sz�zal�k�val az els� negyed�vben. Piacvezet� a j�rm�- �s a jelz�loghitelez�sben.

Az Unibank 15,2 sz�zal�ka jelenleg az EBRD-�. - Strat�gi�nk szerint v�llalati r�szesed�seinket a v�s�rl�s ut�n �t-h�t �vvel eladjuk. Az Unibank ideje m�g nem j�tt el, de m�r keress�k a strat�giai v�s�rl�t - mondta Delaey.

Szint�n egy azerbajdzs�ni �zleti honlap adta h�r�l m�g augusztus 22-�n, hogy az OTP Bank el�zetesen meg�llapodott egy azeri bank f�r�szv�nyeseivel a p�nzint�zet megv�tel�r�l. Az �rtes�l�s szerint az OTP az �t legnagyobb azerbajdzs�ni bank egyik�t venn� meg r�szben vagy eg�szben, de legkevesebb 51 sz�zal�k erej�ig.

Az OTP Bank vezet�i az ut�bbi id�ben t�bbsz�r utaltak arra, hogy a csoport, mik�zben hajland� lenne �rt�kes�teni szerb �s szlov�k �rdekelts�g�t, szeretne tov�bb terjeszkedni Oroszorsz�gban �s egyes volt szovjet tagk�zt�rsas�gokban. K�l�n eml�tett�k Azerbajdzs�nt is, de enn�l konkr�tabb nyilatkozat eddig nem volt az OTP r�sz�r�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK