Az osztr�k OMV egyik vezet�je szerd�n arra sz�l�totta fel a horv�t korm�nyt, hogy tegye �tl�that�v� az INA olajc�g privatiz�ci�j�nak a folyamat�t. Mint Gerhard Roiss a horv�t Globus h�rmagazinnak kifejtette: a horv�t korm�nynak el kell d�ntenie, mikor akarja �tl�that� m�don felaj�nlani a r�szv�nyeket, �s h�ny v�llalatot szeretne az �rt�kes�t�si folyamatba megh�vni.

A Mol-nak m�r 25 sz�zal�k plusz egy r�szv�ny r�szesed�se van az INA-ban, a horv�t korm�ny r�szesed�se 44,85 sz�zal�k - eml�keztet a sajt�jelent�s, r�mutatva, hogy Horv�torsz�g uni�s csatlakoz�sa eset�n 25 sz�zal�kra kell cs�kkenteni az �llami r�szt. Horv�torsz�g 2010-ig szeretne csatlakozni az EU-hoz.

Roiss az interj�ban elmondta, hogy az OMV-t m�g �rdekli az INA, de csak abban az esetben, ha �tl�that� a privatiz�ci� folyamata, amelyet a korm�ny kezdem�nyez.

A Mol r�szv�nyenk�nt 2800 kun�s (szerdai napi �rfolyamon 94 577 forint) v�teli aj�nlata az INA 31 sz�zal�knyi k�zk�zh�nyad�ra szeptember 5-�n jelent meg a horv�t hivatalos k�zl�nyben. Ezut�n 28 napon �t, vagyis okt�ber 3-ig �rv�nyes a magyar olajt�rsas�g aj�nlata, amely �sszesen mintegy 8,68 milli�rd kun�t (1,72 milli�rd doll�r) �r.

A Mol hivatalos v�teli aj�nlat�nak bejelent�s�t�l sz�m�tott els� k�t munkanapon mind�ssze 18 INA-r�szv�ny elad�s�t hagyt�k j�v� Z�gr�bban, ennyi r�szv�nyt k�n�ltak fel elad�sra az aj�nlatra v�laszul, k�z�lte szerd�n internetes oldal�n a horv�t k�zponti elsz�mol�h�z (SDA). Szerda est�re, vagyis h�rom nap alatt �sszesen 108-ra emelkedett a j�v�hagyott �gyletek sz�ma az elsz�mol�h�z weblapj�n olvashat� inform�ci� szerint.

A horv�t sajt� igencsak csek�lynek tartja az elad�si sz�nd�kot, a k�zszolg�lati telev�zi� (HRT) h�rad�ja szerint p�ld�ul a nyilv�nos aj�nlatt�tel k�zel�t a "nyilv�nos blam�zshoz". A HRT eml�keztet arra, hogy szak�rt�k �s r�szv�nyesek sem voltak el�gedettek a Mol aj�nlat�val, s�t, egyes v�lem�nyek szerint 3100 kun�n�l kevesebbet k�n�lni szinte m�r "s�rt�s".

Az INA kisr�szv�nyesei is "sz�gyenletesen alacsonynak" min�s�tett�k a magyar olajt�rsas�g �ltal k�n�lt �sszeget. Az int�zm�nyi befektet�k kor�bban szint�n el�gedetlens�g�knek adtak hangot.

A Mol az INA 31 sz�zal�knyi, k�zk�zen forg� r�szv�nyeire tett most aj�nlatot, az aj�nlat 28 milli�rd kun�ra �rt�keli az INA-t.

A horv�t olajipari konszern tov�bbi t�bb mint 44 sz�zal�ka �llami tulajdonban van, a Mol eddigi tulajdoni r�szesed�se 25 sz�zal�k plusz egy r�szv�ny, azt a Mol 2003-ban v�s�rolta meg, 505 milli� doll�r�rt.

A Mol t�bbs�gi tulajdonra akar szert tenni az INA-ban, �s r�szv�nycser�r�l t�rgyal a horv�t korm�nnyal is. Kor�bbi horv�t lap�rtes�l�sek szerint a megbesz�l�sek arr�l folynak, hogy a horv�t korm�ny 14 sz�zal�knyi INA r�szv�nyt �tadna a Molnak, a magyar t�rsas�g r�szv�nyei�rt cser�be.