A Bank of America (BoA) 44 milli�rd doll�r�rt megv�s�rolja a 94 �ves Merrill Lynch befektet�si bankot; az �tv�telr�l vas�rnap este sz�letett meg�llapod�s a k�t int�zet vezet�se k�z�tt - k�z�lte a The Wall Street Journal on-line kiad�sa.

A The New York Times a Merrill Lynch �tv�tele �s a Lehman Brothers elleni k�sz�b�n �ll� cs�delj�r�si folyamat kapcs�n �gy fogalmazott, hogy a vas�rnap volt a Wall Street �let�ben az egyik legrendk�v�libb nap; a Wall Street k�t leger�sebb c�ge t�nhet el.

A Merrill Lynch elad�s�r�l 48 �r�s, l�hal�l�ban folytatott t�rgyal�s v�g�n egyeztek meg a felek. A The Wall Street Journal �rt�kel�se szerint az �gylet azonnal �trajzolja az amerikai bankpiac t�rk�p�t, a legnagyobb amerikai lakoss�gi bank m�g hatalmasabb� v�lik.

A Kenneth Lewis vezette Bank of America kor�bban m�r v�grehajtott vagy tucatnyi kisebb-nagyobb felv�s�rl�st, id�n �v elej�n p�ld�ul bekebelezte a gyeng�lked� Countrywide Financial Corp. jelz�loghitelez�t. A Merrill Lynch megszerz�s�vel a BoA ir�ny�t�sa al� ker�l az Egyes�lt �llamok legnagyobb t�zsdeibr�ker-�llom�nya �s egy j� nev� befektet�si bank birtok�ba jut.

A 44 milli�rd doll�ros v�tel�r 29 doll�ros r�szv�nyenk�nti �rat jelent. A bankot �gy az egy �vvel ezel�tti �rt�k�nek k�tharmad��rt, a 2007 eleji cs�cs�rt�k�nek pedig a fel��rt adt�k el.

A Bank of America �s a Merrill Lynch nem komment�lta az �tv�telr�l sz�l� h�reket.

Elemz�k szerint k�rd�ses, hogy a piac mik�nt fog reag�lni az akviz�ci�ra, mint ahogy azt sem tudni, nem fognak-e elbukni tov�bbi p�nzint�zetek, k�z�tt�k az A.I.G., a legnagyobb biztos�t� �s a Washington Mutual; mindk�t int�zet r�szv�nyei meredeken zuhantak a m�lt h�ten.