A megfelel� ir�nyba, vagyis lefel� tart m�r az infl�ci� Magyarorsz�gon, �s a meredeken cs�kken� olaj�raknak nyilv�nval�an hat�suk lesz a k�vetkez� infl�ci�s el�rejelz�sre, mondta szerd�n Londonban az MNB eln�ke.

Simor Andr�s, aki befektet�kkel �s elemz�kkel tal�lkozott a Cityben, a t�rgyal�sok k�z�tt adott nyilatkozat�ban felid�zte: a jelenleg �rv�nyes infl�ci�s el�rejelz�sek meghat�roz�s�hoz 137 doll�ros hord�nk�nti olaj�rat vettek figyelembe, az olaj azonban jelenleg m�r 90 doll�r k�r�l j�r, szerd�n 11:15-kor az Egyes�lt �llamokban egy hord� West Texas�rt 93,44 doll�rt adtak a nyersanyagpiacon.

Ennek - ha minden m�s t�nyez� v�ltozatlan marad - kedvez� hat�ssal kell j�rnia az infl�ci�ra, tette hozz�.

Felel�s kock�zatv�llal�s seg�theti a magyar bankrendszert

Az amerikai Lehman Brothers befektet�si bank buk�s�r�l Simor Andr�s azt mondta: az eset azt mutatja, hogy felel�sen kell kock�zatot v�llalni. Ez a magyarorsz�gi t�ketulajdonosok sz�m�ra azt a tanuls�got hordozza, hogy a napi p�nz�gyi d�nt�sek sor�n nemcsak a napi t�nyez�ket, hanem a hosszabb t�v� kock�zatokat is figyelembe kell venni.

Az MNB eln�ke szerint a magyar bankrendszer �ltal�ban nem hitelez nem els�rend� - subprime - ad�si k�rnek, emellett a magyar ingatlanpiacon nem alakult ki olyan �rbubor�k, mint m�s gazdas�gokban.

Nemzetk�zi esem�nyek farvizein evez�nk

Az eur� meghonos�t�s�nak kil�t�sair�l az MNB eln�ke azt mondta: nem el�g a maastrichti felt�telrendszer teljes�t�se, azt fenntarthat� m�don kell teljes�teni.

Az MTI k�rd�s�re, hogy milyen s�llyal nehezedik a belpolitikai bizonytalans�g a magyarorsz�gi befektet�si konstrukci�k �rt�kel�s�re, Simor Andr�s csak annyit mondott: ha kock�zat van, az magasabb kock�zati pr�miumokkal j�r. Hozz�tette ugyanakkor, hogy jelenleg els�sorban nemzetk�zi t�nyez�k hatnak a piacra.