A Magyar Energia Hivatal határozatának eleget téve, a MAVIR ZRt. szeptember 11-én leányvállalatán, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-n keresztül, beadta a szervezett villamosenergia-piac létrehozására, illetve működtetésére vonatkozó engedélykérelmi dokumentációt - áll a MAVIR közleményében.

A lépés közvetlen előzménye, hogy a MAVIR Zrt. tulajdonosainak, az MVM Zrt.-nek és MNV Zrt.-nek egyhangú döntése alapján a MAVIR közgyűlése jóváhagyta az engedélykérelem beadását azt követően, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy egyetlen piaci résztvevő sem kíván Magyarországon áramtőzsdét alapítani, noha erre a villamosenergia-törvény lehetőséget biztosít. A döntéssel a tulajdonosok a mintegy 1200 milliárd forint forgalmú hazai árampiac további fejlődését kívánják elősegíteni. Felhívják a figyelmet ugyanakkor, hogy a finanszírozáshoz szükséges forrásokat, a működés költségeinek elismerését, a szükséges befektetések megtérülését a szervezett árampiac hosszú távon is eredményes működtetése érdekében biztosítani kell. A tulajdonosok ennek érdekében további egyeztetéseket tartanak szükségesnek az államigazgatás illetékes szerveivel, és a Magyar Energia Hivatallal.

Az engedélykérelem benyújtásával egy időben, a HUPX Zrt. múlt hét végén megtartotta első workshopját, amelyen informálta a nagy számban megjelent piaci szereplőket a projekt jelenlegi állapotáról, és az elkövetkezendő lépésekről, regionális kitekintést nyújtott a környező országokban működő villamos energia tőzsdékről, és bemutatta a leendő elszámolóházat, a Keler Zrt-t. A bemutatkozó workshop előadói között voltak a Magyar Energia Hivatal, és a Keler Zrt. képviselői is. A rendezvényt a tervek szerint még az idei évben több esemény követi, melyek célja a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat operatív kérdéseinek a piaci szereplők aktív bevonásával történő megvitatása.

A MAVIR ZRt. 2007 május 9-én hozta létre leányvállalatát, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.-t 20 millió forint alaptőkével. A projekttársaság legfőbb feladata az előkészítő munkák elvégzése a szervezett villamosenergia-piac létrehozása érdekében.

A HUPX Zrt. az alapítása óta eltelt időszakban előkészítette az engedélykérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat, meghirdette a kereskedési rendszer informatikai támogatására vonatkozó tendert, amelyen a rendszer szállítója kiválasztásra került. Megkezdte továbbá a szolgáltatási szerződések kidolgozását és véglegesítését a kereskedési rendszer szállítójával, a román OPCOM-mal. A HUPX Zrt. lefolytatta a szükséges egyeztetéseket a tranzakciók pénzügyi elszámolását lebonyolító KELER Zrt.-vel, amellyel a szolgáltatási szerződések kidolgozása és véglegesítése is történik.