Nagyot buktak a magyar nyugd�jp�nzt�rak

2008.09.19. 7:55

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak az els� f�l�vben 182,346 milli�rd forint vesztes�get k�nyveltek el a befektet�si tev�kenys�gen, az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak pedig 61,024 milli�rd forintnyit - der�l ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) honlapj�n k�zz�tett adatokb�l.

Binder Istv�n, a PSZ�F sz�viv�je az�[origo]-nak elmondta: a nyugd�jkassz�k teljes�tm�ny�t hossz� t�von kell vizsg�lni. Az elm�lt t�z �vben mind az �nk�ntes, mind a mag�nkassz�k t�bb sz�zal�kpontos pozit�v re�lhozammal z�rtak; ezen bel�l voltak olyan �vek, amikor a p�nzt�rak nagyon j�l szerepeltek, �s olyanok is, amikor negat�v volt a hozam - mondta.

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak portfoli�j�nak �sszet�tele jelent�sen megv�ltozott az elm�lt �vben, a kassz�k egy r�sze ugyanis bevezette a v�laszthat� portfoli�t, a t�bbiek pedig a j�v� �vi k�telez� bevezet�sre k�sz�lnek. A kor�bbi szintekhez k�pest megn�tt a r�szv�ny- �s devizakitetts�g, cs�kkent az alacsony kock�zat� eszk�z�k s�lya, ennek hat�s�ra mindk�t ir�nyban gyakoribb� v�lnak a hozamingadoz�sok, ami az egy�ni sz�ml�kon is megjelenik. A hozamingadoz�sok azonban a szak�rt�k szerint hosszabb t�von cs�kkennek, az �tmeneti vesztes�gek kiegyenl�t�dnek.

Binder ennek kapcs�n azt hangs�lyozta:�a mag�nnyugd�jp�nzt�rak egy r�sze m�g nem t�rt �t a v�laszthat� portf�li�ra, �gy a r�szv�nyek ar�nya befektet�seik k�z�tt m�g nem t�l magas. J�v�re viszont j�l j�rhatnak azok a tagok, akik olyan p�nzt�rakn�l vannak, amelyek csak 2009-ben fektetik be r�szv�nyekbe a p�nz�ket. Ezek a szervezetek ugyanis olcs�n vehetik meg a r�szv�nyeket, �gy k�s�bb nagyobb hozamot tudnak realiz�lhatnak. �

Az idei �vben mind a glob�lis, mind a hazai t�kepiacon kedvez�tlen felt�telekkel tal�lkoztak a befektet�k. Juh�sz Istv�nn�, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g f�titk�ra a napokban �gy v�lekedett: a jelenlegi t�kepiaci k�r�lm�nyek k�z�tt nem volt olyan befektet�si strat�gia, eszk�zkateg�ria, vagy portf�li�-kezel�si m�d, amely teljesen kiv�dhette volna a negat�v t�kepiaci v�ltoz�sok hat�s�t, a vesztes�geket r�vid t�von csak optimaliz�lni lehetett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK