Minden id�k nyit�si rekordja Londonban

2008.09.19. 11:12

Minden id�k egyik legnagyobb nyit�si nyeres�g�vel indult a p�nteki keresked�s a Londoni �rt�kt�zsd�n (LSE), miut�n a brit p�nz�gyi fel�gyelet el�z� este megtiltotta az �rfolyamzuhan�sra j�tsz� - short - spekul�ci�s �gyletl�ncolatok tov�bbi ki�p�t�s�t a bankszektor pap�rjaival, �s az amerikai korm�ny is l�p�seket helyezett kil�t�sba az ottani p�nz�gyi szf�ra rossz portf�li�inak kezel�s�re. Londonban a bankr�szv�nyek p�ld�tlan, 30-50 sz�zal�kos emelked�ssel nyitottak.

Az LSE els�dleges �rfolyammutat�ja, a FTSE-100-as a d�lel�tti keresked�sben csaknem 7 sz�zal�kos, 340 ponthoz k�zeli pluszban volt, 5200 pont felett, vagyis ism�t j�csk�n visszaemelkedett a l�lektani hat�rnak tekintett �tezres s�vba. A vezet� index a h�ten j�r�szt a n�gyezres s�vban mozgott, ahol h�rom �ve j�rt legut�bb.

A korai keresked�s messze legnagyobb nyertesei a bankr�szv�nyek voltak. A nagybankok k�z�l a Royal Bank of Scotland d�lel�tt 40 sz�zal�kkal volt dr�g�bb el�z� z�r�j�n�l, de nyit�s ut�n el�fordult 50 sz�zal�khoz k�zeli �rfolyamnyeres�g is. A legnagyobb brit jelz�logk�lcs�nz�, a Halifax-Bank of Scotland (HBOS) - amelyet �pp a h�ten vett meg 2,32 fontos r�szv�nyenk�nti �ron, r�szv�nycser�s �gylettel a Lloyds TSB - p�ntek d�lel�tt 35 sz�zal�kos emelked�ssel a v�tel�r f�l�, 2,33 fontra er�s�d�tt.

Az HBOS r�szv�nye ellen a h�t elej�n m�g s�lyos elad�si spekul�ci� zajlott: a pap�r j�r 88 pennyn is. A Lloyds TSB �ltal k�n�lt - �s az HBOS �ltal elfogadott - �r m�g a szerd�n k�t�tt �tv�teli egyezs�g idej�n is jelent�s pr�miumot tartalmazott: a jelz�logbank aznap 1,47 fonton z�rt az LSE-n.

A Barclays bank, amely a h�ten megvette a cs�dbe ment amerikai Lehman Brothers maradv�nyait, p�nteken 40 sz�zal�k feletti nyeres�gben nyitott, �s a keresked�s k�s�bbi szakasz�ban is m�g 27 sz�zal�kkal volt dr�g�bb az el�z� esti z�r�n�l. A piac els�sorban azokra a radik�lis int�zked�sekre �s int�zked�si tervekre reag�lt, amelyeket a londoni �s a New York-i t�zsdei p�nikhangulat enyh�t�s�re dolgoztak ki a brit �s az amerikai fel�gyeleti hat�s�gok.

A londoni Cityben p�ntek hajnalt�l �rv�nyes az ut�bbi �vtizedek legradik�lisabb piaci rendteremt� c�l� hat�rozata, amellyel a brit p�nz�gyi szolg�ltat�si fel�gyelet (FSA) ideiglenesen megtiltotta a befektet�knek �j short - vagyis �rfolyamzuhan�sra j�tsz� - poz�ci�k felv�tel�t, illetve a m�r megl�v� ilyen nett� poz�ci�k akt�v tov�bb�p�t�s�t a t�zsd�n jegyzett p�nz�gyi v�llalatok r�szv�nyeiben. A cs�t�rt�k este bejelentett d�nt�s �jf�lt�l hat�lyos, �s egyel�re janu�r 16-�ig - 120 napig - �rv�nyes, j�llehet az FSA k�z�lte, hogy 30 nap ut�n fel�lvizsg�lja a rendelkez�st. A fel�gyel� hat�s�g k�z�lte azt is, hogy ha sz�ks�gesnek l�tja, a tilalmat kiterjesztheti a p�nz�gyi szektoron k�v�li, t�zsd�n jegyzett egy�b c�gekre is.

�ltal�nos piaci v�leked�s szerint a londoni �s a New York-i p�nz�gyi k�zpontokat s�jt�, az 1920-30-as �vek nagy depresszi�ja �ta szinte p�ld�tlan t�zsdei elad�si roham�rt - amelynek m�ris t�bb brit �s amerikai nagybank �ldozat�ul esett - jelent�s r�szben a short elad�sra szakosodott spekul�nsok a felel�sek, akik a kiszemelt, sebezhet�nek v�lt c�gek pap�rjainak �rfolyamzuhan�s�ra vesznek fel r�vid poz�ci�kat.

Mi az a short-�gylet?

A short elad�si �gylet l�nyege, hogy kezdem�nyez�je az elad�si tranzakci� megk�t�s�nek pillanat�ban, illetve a k�s�bbi visszav�s�rl�s id�pontj�ban �rv�nyes, rem�nyei szerint akkor m�r alacsonyabb �rfolyam k�l�nbs�g�b�l h�z hasznot. Az ilyen befektet� �ltal�ban v�gig birtokon k�v�l marad: meg sem v�s�rolja, hanem a t�nyleges r�szv�nybirtokost�l az �gylet z�r�s�ig k�lcs�nzi az adott r�szv�nycsomagot.

Ha a "short seller" elsz�m�tja mag�t, �s az �rfolyamok a tranzakci�-l�ncolat k�t v�gpontja k�z�tt emelkednek, vesz�t az �gyleten. Gyakran azonban az ilyen t�zsdei �gyletekre szakosodott befektet�k gondoskodnak r�la, hogy ez ne k�vetkezz�k be. A piaci fel�gyeletek �s a t�zsdei v�llalatok gyan�ja szerint a piacokon egy-egy v�llalatr�l hirtelen elterjed� negat�v h�resztel�sek szerz�i maguk a short poz�ci�ban l�v� befektet�k, akik az adott c�g megrend�lt helyzet�r�l sz�l� pletyk�kkal pr�b�lj�k a nekik kedvez� ir�nyba, vagyis lefel� szor�tani az �rfolyamot.

�ltal�nos piaci v�leked�s szerint az �rfolyamzuhan�sra j�tsz� befektet�i k�rnek legal�bbis jelent�s szerepe volt a negyedik legnagyobb amerikai befektet�si bank, a Lehman Brothers minapi �sszeoml�s�ban, valamint a k�t utols�, m�g talpon l�v�, tiszt�n br�kerprofil� Wall Street-i nagybank, a Morgan Stanley �s a Goldman Sachs r�szv�nyeinek meredek �rfolyamzuhan�s�ban. Ugyancsak e spekul�nsokat teszik sokan felel�ss� az HBOS �rfolyam�nak �sszeoml�s��rt is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK