A korm�nyok �s jegybankok mindent elk�vetnek annak �rdek�ben, hogy a nemzetk�zi p�nz�gyi piacok rendez�djenek, �s az �sszeoml�s biztosan meg�ll�that� - nyilatkozta p�nteken egy reggeli r�di�m�sorban Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank eln�ke.

"A napokban Londonban azt mondtam, �s most is azt mondom, hogy a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�gnak k�zvetlen, jelent�s hat�sa nem lesz Magyarorsz�gra" - jelentette ki a jegybank eln�ke az MR1 m�sor�ban. Ami term�szetesen nem jelenti azt, hogy a v�ls�gnak nem lesz hat�sa, hiszen egy glob�lis p�nzpiac minden szerepl�j�re hat az a v�ls�g, ami a vil�g legnagyobb gazdas�g�b�l, az amerikaib�l indult ki - tette hozz�.

A magyarorsz�gi hat�s legfontosabb eleme, hogy a "befektet�k sz�m�ra minden kock�zat jelenleg fel�rt�kel�dik �s minden kock�zatot magasabb fel�rral hajland�k hitelezni" - magyar�zta Simor. V�lem�nye szerint Magyarorsz�g akkor k�pes m�rs�kelni ezt a kock�zatot, ha cs�kkenti az �llamh�ztart�si hi�nyt, ahogy azt az elm�lt k�t �vben tette.

A napokban folytatott londoni t�rgyal�sokon a befektet�k jelezt�k, hogy az elm�lt k�t �vben Magyarorsz�g �ltal megtett k�lts�gvet�si l�p�sek helyesek, kock�zati szempontb�l Magyarorsz�g javult, de nem biztosak abban, hogy a folyamat tart�s marad - id�zte fel a londoni konzult�ci�kon elhangzottakat az MNB eln�ke.

Az �llamh�ztart�s javul� egyens�lya akkor tehet� tart�ss�, ha a politikusok d�nten�nek arr�l a k�zp�nz�gyi t�rv�nyjavaslatr�l, amely m�r a parlament asztal�n van - mondta Simor Andr�s. Ez a t�rv�nyjavaslat hossz� t�v� k�lts�gvet�si szab�lyokat �rna el�, s elfogad�sa eset�n garanci�t ny�jtana a befektet�knek arra, hogy a kor�bban folytatott felel�tlen k�lts�gvet�si politika nem ism�tl�dhet meg - f�zte hozz�.

Simor Andr�s a politikusok figyelm�be aj�nlotta a napokban felvet�d� javaslatot, amely a k�lts�gvet�si kiad�soknak plafont szabna, ez ugyancsak a befektet�k biztons�g�rzet�t n�velhetn�. Megjegyezte azt is, hogy a gazdas�gi n�veked�s lassul�s�t a foglalkoztat�s b�v�l�s�vel, illetve a v�llalkoz�sokat terhel� ad�k m�rs�kl�s�vel lehet ellens�lyozni, aminek el�felt�tele a k�lts�gvet�si kiad�sok �s a k�lts�gvet�si �jraeloszt�s cs�kkent�se.

A jegybanki alapkamat els�sorban nem a gazdas�gi n�veked�s serkent�s�re, hanem az infl�ci� karbantart�s�ra szolg�l - sz�gezte le a jegybank eln�ke. "AZ MNB akkor tud kamatot cs�kkenteni, ha az infl�ci� a megfelel� ir�nyban halad lefel�, �s az infl�ci� emelked�s�vel kapcsolatos kock�zatok kisz�rhet�k" - jelezte Simor Andr�s.