A v�ls�g nyertesei �s vesztesei

2008.09.22. 9:01

A jelz�logv�ls�g imm�r t�bb mint egy �ve tart, de az elm�lt h�ten �jabb lend�letet vett a Lehman Brothers cs�dj�vel, �s csak az amerikai korm�nyzat er�teljes fell�p�se mentette meg a t�kepiacokat a tot�lis �sszezuhan�st�l. A negyedik legnagyobb amerikai bank cs�dje ut�n felvet�dik a k�rd�s: kik a legnagyobb nyertesei �s vesztesei a hitelpiaci kr�zisnek? Az olajexport�l�k �llami alapjai mindenesetre alaposan bev�s�roltak a sz�tzil�lt piacokon.

A nyertesek �s a vesztesek pontos list�j�t neh�z �ssze�ll�tani, hiszen ezek szinte naponta v�ltozhatnak, annyira turbulensek a piacok, �s ugyanilyen �tl�thatatlan a p�nzint�zetek k�nyvel�se.

A brit Barclays bank p�ld�ul egy hete m�g a vesztesek k�z� tartozott volna, hiszen els�k�nt �ket v�gta �t az amerikai Bear Stearns k�t hedge fundja (befektet�si alapja), �s el�lltak kor�bban a Lehman megv�s�rl�s�t�l is.

P�ntek �ta �r�lhet a Barclays

P�ntek �ta viszont az egy�rtelm� nyertesek k�z� sz�m�tanak, hiszen siker�lt sz�zmilli�rd doll�rn�l nagyobb eszk�z�ket megszerezni�k a Lehman �sszeoml�sa ut�n, mind�ssze 1,75 milli�rd doll�r�rt. A Barclays eln�ke nem v�letlen�l emlegette: az ember �let�ben csak egyszer van ilyen nap.

A Barclays egy�bk�nt kor�bban a v�ls�g legnagyobb nyerteseinek tekinthet� harmadik szuver�n alapok c�lpontj�v� v�lt. A szuver�n alapok h�tter�ben �ltal�ban vagy olaj�llamok vagy gazdag kelet-�zsiai korm�nyok �llnak.

Terjeszkednek az arab��llami alapok

A Barclays-be is egy ilyen alap, a katari Qatar Investment Authority ruh�zott be, m�ghozz� 1,7 milli�rd doll�rt. Az olaj�llamok hatalmas banki r�szesed�seket szereztek az elm�lt egy �vben Amerik�ban �s Eur�p�ban, hiszen az Abu Dhabi Investment Authority 7,5 milli�rd doll�rt fektetett be a vil�g egyik legnagyobb bankj�ba, a Citibankba, amely egy�bk�nt a vesztes oldalon tal�lhat�, hiszen doll�rban m�rve is t�bb t�zmilli�rdot vesz�tett a v�ls�gon.

A Kuwait Investment Authority 6,6 milli�rd doll�rt inveszt�lt a Merrill Lynchbe, a Lehmanhoz hasonl� amerikai befektet�si bankba. A Merrillbe hozott p�nzt a szingap�ri Temasek is, amely �gy 10 sz�zal�khoz jutott a New York-i p�nzint�zetben. (Egy m�sik szingap�ri korm�nyzati alap, a GIC az Abu Dhabi Investment authorityhez hasonl�an a Citigroupba fektetett 6,8 milli�rd doll�rt.)

A Bank of America is n�tt, csak fel ne f�v�djon

A Merrillt azonban az �sszeoml�st�l v�g�l a m�lt h�ten a Bank of America (BofA) �mentette meg, amely a legnagyobb nyertesek k�z� ugrott ezzel. A hagyom�nyos kereskedelmi bank ugyanis nem roggyant meg annyira, mint a br�kerh�zakkal �sszen�tt, �rt�kpap�rpiaci m�veletekre �s befektet�si tev�kenys�gre koncentr�l� versenyt�rsaik.

�gy a Lehman most r�szben a Barclays kez�be ker�lt, a Merrill a BofA tulajdon�ba jutott, de a Bank of America felv�s�rolta a szint�n meging� Countrywide Financial jelz�loghitelez�t is.

Elemz�k ugyanakkor felh�vj�k a terjeszked�s vesz�lyeire is a figyelmet. A jelz�logv�ls�gon hatalmasat veszt� befektet�si bankokat bekebelez� hagyom�nyos p�nzint�zetek gyomr�t megfek�dhetik a frissen szerzett, �m m�gis "romlott" zs�km�nyok.

�ppen ez�rt nem lehet biztos a dolg�ban a JP Morgan sem, amely vet�lyt�rs�t, a Bear Stearnst szerezte meg. A Bear Strearns a jelz�logpiaci v�ls�g egyik legnagyobb vesztese, hiszen ennek a befektet�si banknak a k�t hedge fundja omlott �ssze el�sz�r tavaly ny�ron, �s ezzel kezdett kibontakozni a kr�zis teljes val�s�g�ban. (Eml�tett�k, ezen a k�t alapon bukott a Barclays is, amely most Lehman t�red�keivel vigasztal�dhat.)

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK