A bankment�-akci� kifosztja az USA-t

2008.09.22. 13:56

Londoni elemz�sek szerint Amerika a banki ment�akci�val ir�nyt vett a gazdas�gt�rt�net els�, ezermilli�rd doll�ros �llamh�ztart�si hi�nya fel�. K�rd�s, hogy a "figyelemrem�lt�" gyorsas�ggal fell�p� gazdas�gpolitik�nak pontosan mi, illetve mennyi�lesz az �ra.

Hank Paulson amerikai p�nz�gyminiszter a bankfinansz�roz�s �s a t�zsdei �rfolyamok teljes �sszeoml�s�val fenyeget� likvidit�si v�ls�g cs�cspontj�n �llt el� terv�vel, amelynek alapj�n az amerikai korm�ny 700 milli�rd doll�ros csekket k�r a t�rv�nyhoz�st�l, kiv�s�rland� a bankrendszerb�l a befulladt jelz�log-k�telezetts�geket is tartalmaz� rossz p�nzpiaci portfoli�kat.

E m�lyen struktur�lt, �sszetett befektet�si term�kcsomagok majdani piaci �rt�k�t megbecs�lni is neh�z. Elvileg az amerikai korm�ny ak�r nyeres�ggel is kij�het a tranzakci�b�l, ha a s�lyos bizalmi �s �rt�kveszt�si v�ls�got �t�l� amerikai ingatlanpiac mag�ra tal�l, �s a kock�zatter�t�si c�llal a bankok �ltal kor�bban �rt�kpap�ros�tott, jelz�logtartoz�sokkal egybecsomagolt portfoli�k ir�nt ism�t megindul a kereslet.

Egyel�re azonban a 700 milli�rd doll�ros, k�t �vre sz�l� felv�s�rl�si program - akkor is, ha nem k�ltik el egy �v alatt az eg�szet - v�rhat�an komoly k�lts�gvet�si teherk�nt jelentkezik m�r r�vid t�von.

A k�vetkez� p�nz�gyi �vre sz�l� amerikai k�lts�gvet�si tervben 438 milli�rd doll�ros, GDP-ar�nyosan 3 sz�zal�kos deficit szerepel, de gazdas�gi elemz�k szerint ez most k�nnyed�n el�rheti az ezermilli�rd doll�rt.

Ken Rogoff, a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) volt f�k�zgazd�sza a h�tf�i Financial Timesnak azt mondta: nem tudja elk�pzelni, hogy a jelenlegi v�ls�g a GDP-�rt�k 6-7 sz�zal�k�n�l kevesebbe fog ker�lni az amerikai korm�nynak. Befektet�si banki elemz�k legut�bbi londoni el�rejelz�sei enn�l is nagyobb terhet j�solnak.

A JP Morgan bankcsoport befektet�si r�szleg�nek Londonban kiadott legfrissebb heti vil�ggazdas�gi helyzet�rt�kel�se szerint lehetetlen ugyan pontosan felm�rni, hogy az amerikai ad�fizet�knek mennyibe fognak ker�lni a korm�nyzati kezdem�nyez�sek. Val�sz�n� azonban, hogy a k�vetkez� p�nz�gyi �vben a teljes amerikai nett� �llamad�ss�g-kibocs�t�s - amely az egy�bk�nt is nagy k�lts�gvet�si deficit mellett a rossz banki portfoli�k �tv�tel�t is finansz�rozza majd - megk�zel�ti az 1500 milli�rd doll�rt (250 ezer milli�rd forintot), ami az �ves amerikai GDP-�rt�k hozz�vet�leg 10 sz�zal�ka.

A JP Morgan szerint az amerikai gazdas�gpolitikai d�nt�shoz�k a p�nz�gyi szektorban terjed� felfordul�s l�tt�n "figyelemrem�lt� sebess�ggel" l�ptek akci�ba, �s ez rem�nyt �breszt azir�nt, hogy a p�nz�gyi rendszert fenyeget� kock�zatok most m�r val�ban enyh�lnek.

A p�nz�gyi instabilit�s cs�kkent�s�nek �ra azonban az, hogy jelent�sen n�vekednek az amerikai k�zfinansz�roz�si szektort terhel� kock�zatok, �ll az elemz�sben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK