Int�zked�seket helyezett kil�t�sba h�tf�n a brit p�nz�gyminiszter a befektet�si bank�roknak juttatott hatalmas pr�miumok �gy�ben, mert szerinte ezek "torz�tott�k a d�nt�shozatalt" a p�nz�gyi szektorban.�Alistair Darling, aki a korm�nyz� brit Munk�sp�rt Manchesterben zajl� �ves kongresszus�n sz�lalt fel, kijelentette: s�rg�ss�ggel, k�t h�ten bel�l az als�h�z el� terjeszti a bankreformr�l sz�l� �j t�rv�nytervezetet. Ennek tartalm�r�l egyel�re csak annyit �rult el, hogy a c�lok k�z�tt szerepel a bankrendszer feletti fel�gyeleti jogk�r�k meger�s�t�se, �s az �llami intervenci� megk�nny�t�se arra az esetre, ha egy-egy bank bajba ker�l.

A tervezet er�s�ti emellett a megtakar�t�sok tulajdonosainak v�delm�t is. A brit p�nz�gyminiszter sz�ks�gesnek nevezte azt is, hogy a korm�ny megvizsg�lja a hatalmas pr�miumok kioszt�s�nak "kult�r�j�t", mert szavai szerint ez a jutalmaz�si rendszer torz d�nt�shozatali mechanizmushoz vezetett.

Darling szerint a banki pr�miumoknak nem szabad azt eredm�nyezni�k, hogy egyesek mind t�bb �s t�bb kock�zatot v�llaljanak, mik�zben nem l�tj�k �t, hogy ezzel saj�t bankjukon k�v�l a sz�lesebb gazdas�g minden szerepl�j�nek k�rokat okoznak. A miniszter nem r�szletezte ugyanakkor, hogy a korm�ny milyen l�p�sekre k�sz�l ebben az �gyben.

El�z� nap m�r Gordon Brown brit korm�nyf� is kikelt a nagy banki jutalmak ellen, mondv�n: a pr�miumkult�ra �ltal hajtott "felel�tlens�g" is oka a most kialakult piaci v�ls�gnak, �s e jutalmaz�si rendszer egyes elemei "elfogadhatatlanok". - Mindenki tudja, hogy ezen v�ltoztatni kell - fogalmazott Brown a BBC t�v�nek adott nyilatkozat�ban, � sem r�szletezte azonban a v�rhat� korm�nyzati l�p�seket.

A brit p�nz�gyi szolg�ltat�si fel�gyelet (FSA) mindazon�ltal m�r k�z�lte: tervei k�z�tt szerepel nagyobb t�ketartal�k k�pz�s�nek megk�vetel�se azon bankokt�l, amelyekr�l �gy l�tja, hogy pr�miumrendszer�k "elt�lzott kock�zatok" v�llal�s�ra �szt�nzi az alkalmazottakat. A Cityben honos milli�s pr�miumok ellen m�r j�val a jelenlegi v�ls�g el�tt hallatszottak tiltakoz�, �s hat�s�gi szab�lyoz�st kil�t�sba helyez� hangok a korm�nyon bel�l.

A Munk�sp�rt balsz�rny�nak egyik prominens tagja, Peter Hain, aki kor�bban t�bb miniszt�riumot vezetett, m�r tavaly tavasszal utalt arra, hogy a korm�ny esetleg k�zbel�p. Hain akkor az egyik brit lapnak azt mondta: a k�rd�s vagy �nszab�lyoz�ssal, "erk�lcsi �s t�rsadalmi felel�ss�get mutat� m�don" old�dik meg, vagy "m�s megold�sok mer�lnek fel".

A politikus felvetette, hogy a londoni City befektet�si bank�rai aj�nlj�k fel esetenk�nt t�bb milli� fontos pr�miumuk k�tharmad�t a szeg�nyek jav�ra. Az �gy k�nos fordulatak�nt azonban Hain az id�n lemondani k�nyszer�lt kabinettags�g�r�l, miut�n egy �ltala elfogadott, �m be nem jelentett, 100 ezer fontn�l nagyobb politikai adom�ny miatt rend�rs�gi vizsg�lat kezd�d�tt ellene. A citybeli bank�rok jutalmai a piaci v�ls�g miatt az id�n v�rhat�an minden hat�s�gi int�zked�s n�lk�l is j�csk�n megcsappannak, b�r m�g mindig milli�rdokat tesznek ki.