�rtelmetlen a lak�shitelek kamatt�mogat�sa

2008.09.22. 7:30

�vente 200 milli�rd forintot k�lt az �llam a lak�shitelek kamatt�mogat�s�ra, b�r a devizahitelek megjelen�se f�l�slegess� tette a rendszert. Annak felsz�mol�sa ugyanakkor fel�rne egy politikai �ngyilkoss�ggal - �rja h�tf�i sz�m�ban a N�pszabads�g.

Varga D�nes, a DEM Inform�ci�s �s Gazdas�gkutat� Iroda �gyvezet�je azt k�z�lte, 2004 nyara �ta �sszesen 600 milli�rd forinttal n�tt a t�mogatottlak�shitel-�llom�ny, amely ut�n - szerinte - �gy fizet a korm�ny milli�rdokat felem�szt� kamatt�mogat�st, hogy azzal semmif�le seg�ts�get nem ny�jt a lak�sc�lok megval�sul�s�ra.

A k�zgazd�sz, aki annak idej�n r�szt vett a kamatt�mogat�sok rendszer�nek a kidolgoz�s�ban, most �gy l�tja: a lak�shitelez�s �llami seg�t�se m�ra p�nzkidob�ss� v�lt. Eml�keztetett arra, hogy a rendszer bevezet�sekor m�g magasak voltak a banki kamatok �s nem voltak devizahitelek, m�ra azonban ez megv�ltozott.

Varga D�nes szerint a helyzet megold�s�t a forinthitelek deviza alap� hitelre val� �tv�lt�sa jelenten� egy �llami program keret�ben - �rja a N�pszabads�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK