Holdingk�nt �lhetik t�l az amerikai �ri�sok

2008.09.22. 7:40

Befektet�si bankb�l hagyom�nyos bankholding v�llalatt� alakul az amerikai Morgan Stanley, valamint a Goldman Sachs - k�z�lte a sz�vets�gi tartal�kbankrendszer (Fed) helyi id� szerint vas�rnap este.

A k�t utols� f�ggetlen Wall Street-i befektet�si bank st�tus�nak �talakul�sa az utols� azoknak a viharos v�ltoz�soknak a sor�ban, amelyek az ut�bbi napokban v�gigs�p�rtek az amerikai bankszektoron.

A Fed enged�lyezte a k�t bank holdingg� alakul�s�t, aminek k�vetkezt�ben megsz�nik a modern Wall Street t�bb �vtizedes alapint�zm�nye, a f�ggetlen befektet�si bank modellje.

A Fed a d�nt�ssel jelezte, hogy nem engedi els�llyedni a k�t �ri�st. A holdingg� alakul�ssal az eddig tiszt�n br�kerprofil� Morgan Stanley �s Goldman Sachs kereskedelmi bankokat hozhat l�tre, de a mindeddig kev�ss� szab�lyozott k�t bank tev�kenys�ge ezent�l a jegybank k�zvetlen ellen�rz�se al� ker�l.

A k�t bank - amely bet�t�gazattal b�v�lve er�s�theti t�keforr�sait - olyan bankok k�zvetlen versenyt�rs�v� v�lhat, mint a Citigroup, a JPMorgan Chase �s a Bank of America. Ez ut�bbi c�gek a beruh�z�si banktev�kenys�get a lakoss�gi megtakar�t�sokkal �tv�zik, ami nagyobb stabilit�st ad nekik a tiszt�n befektet�si profil� bankokhoz k�pest.

A k�t v�llalat likvidit�s�nak fokoz�s�ra a Fed enged�lyezte, hogy region�lis fi�kja, a New York-i sz�vets�gi tartal�kbank tov�bbi k�lcs�nt ny�jtson a bankok br�kerr�szleg�nek az �talakul�ssal p�rhuzamosan.

A k�t bank holdingg� alakul�sa azut�n k�vetkezik be, hogy a Lehman Brothers cs�dbe ment, a Bear Stearns �s a Merrill Lynch befektet�si bank pedig kis h�j�n �sszeomlott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK