Elk�peszt� �tutal�s egy n�met bankt�l

2008.09.22. 15:18

A m�lt h�tf�n cs�dbe ment amerikai befektet�si bank, a Lehman Brothers 350 milli� eur�s �tutal�st kapott a n�met �llami tulajdonban l�v� KfW fejleszt�si bankt�l. Az �tutal�s akkor t�rt�nt, amikor a cs�d m�r nyilv�nval� volt. K�zben N�metorsz�g visszautas�totta, hogy r�szt vegyen az amerikai ment�akci�ban, amelynek sor�n �llami forr�sb�l v�s�roln�k fel a Wall Street rosszul kihelyezett hiteleit.

Elutas�totta a n�met korm�ny h�tf�n, hogy az orsz�g r�szt vegyen az amerikai p�nz�gyminiszter, Henry Paulson �ltal javasolt hitelpiaci ment�si csomagban. Paulson m�g az elm�lt h�t v�g�n �llt el� a kock�zatos hitelek felv�s�rl�s�t c�lz�, 700 milli�rd doll�ros hitelpiaci ment�si csomag terv�vel, �s ahhoz m�s orsz�gok t�mogat�s�t is k�rte. A miniszter azt �ll�totta, hogy t�bb k�lf�ldi �llam el�zetes t�mogat�st �g�rt.

H�tf�i �l�s�n ugyanakkor a n�met kabinet a leghat�rozottabban elutas�totta a r�szv�telt. "A v�ls�ggal kapcsolatos felel�ss�g, illetve a kihat�sok tekintet�ben k�l�nbs�get kell tenni" - fogalmazott nyilatkozat�ban Ulrich Wilhelm sz�viv�, utalva arra, hogy az amerikaihoz hasonl� int�zked�sre N�metorsz�gban nincs sz�ks�g. P�nz�gyminiszt�riumi forr�sok szerint ugyanakkor hivatalos megkeres�s erre vonatkoz�an egyel�re nem �rkezett Washingtont�l.

A kancell�r b�r�lta az USA-t

Angela Merkel n�met kancell�r - mint arr�l a h�tf�i sajt� tud�s�tott - egy h�tv�gi tan�cskoz�son �lesen b�r�lta az Egyes�lt �llamokat �s Nagy-Britanni�t a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g miatt. Merkel �gy �rt�kelte, hogy a washingtoni �s a londoni p�nz�gyi illet�kesek s�lyos mulaszt�sokat k�vettek el, a k�vetkezm�nyeket ugyanakkor nem csak a k�t orsz�g ad�fizet�inek kell viselni�k.

K�zben N�metorsz�gban tov�bb gy�r�zik a KfW �llami fejleszt�si bank botr�nya. Az elm�lt h�ten ismertt� v�lt ugyanis, hogy a sz�vets�gi, illetve tartom�nyi tulajdonban l�v� �llami bank mintegy 350 milli� eur�t utalt �t a Lehman Brothersnek akkor, amikor annak cs�dje m�r biztosra vehet� volt.

Technikai hiba

A bank mostan�ig "technikai hib�ra", s egyfajta �tutal�si automatizmusra hivatkozott, h�tf�n azonban a KfW eln�ke elismerte: az �tutal�s nem t�ved�sb�l t�rt�nt. Ulrich Schr�der szerint az �tutal�st v�gz� banki illet�kesek m�r kor�bban tudat�ban voltak az amerikai beruh�z�si bank v�ls�g�nak, de - mint fogalmazott - nem ismert�k fel a kock�zatokat.

A Lehman cs�dje el�tt m�s eur�pai orsz�gokban is k�l�n�s dolgok t�rt�ntek. Az [origo]-n besz�moltunk arr�l, hogy p�nteken kider�lt: a Lehman londoni irod�j�b�l 5 - m�s forr�sok szerint 8 - milli�rd doll�rt utaltak �t, nem sokkal a cs�d bejelent�se el�tt. A Lehman hitelez�i furcs�nak tartj�k az elj�r�st, amelyre egyel�re nincs hivatalos magyar�zat.

A KfW volt a f� tulajdonosa egy�bk�nt annak a n�met banknak, amelyik a legnagyobb vesztes�geket szenvedte el az amerikai jelz�logv�ls�gon. az IKB-r�l van sz�, amelyet az�ta el is kellett adnia a KfW-nek, a vev� a Lone Star befektet�si c�g volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK