A Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g a sz�vets�g felv�llaln� a p�nzt�rszolg�ltat�k k�pviselet�t. Nagy Csaba, a sz�vets�g eln�ke szerint a p�nzt�rtagok magasabb sz�nt� kiszolg�l�sa �rdek�ben fontos, hogy a p�nzt�rak mellett szolg�ltat�ik v�lem�ny�t �s javaslatait is figyelembe vegy�k a szab�lyok m�dos�t�s�n�l.

A sz�vets�g k�zlem�nye eml�keztet arra, hogy c�lkit�z�seiknek megfelel�en a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g els�k�nt augusztus v�g�n h�rom, majd szeptember k�zep�n tov�bbi k�t p�nzt�rszolg�ltat�val b�v�tette tagjainak k�r�t.

�gy a sz�vets�g tagjai: az AEGON Magyarorsz�g P�nzt�rszolg�ltat� Zrt., az AON Tan�csad� �s P�nzt�rszolg�ltat� Zrt., az Els� Hazai P�nzt�rszervez� �s M�k�dtet� Zrt., az Optisoft tulajdon�ban l�v� Controll-Soft Zrt., valamint az OTP P�nzt�rszolg�ltat� Zrt.

A Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g j�niust�l m�dos�totta alapszab�ly�t, �gy m�r az �nk�ntes eg�szs�g- �s nyugd�jp�nzt�r, illetve mag�nnyugd�jp�nzt�r r�sz�re kiszervezett tev�kenys�get v�gz� szolg�ltat�k is k�rhetik felv�tel�ket a sz�vets�gbe.

A b�v�l�ssel a Stabilit�s tagjai k�z�tt tudhatja a p�nzt�ri szolg�ltat�si piac �t elismert �s jelent�s piaci r�szesed�ssel b�r� r�sztvev�it; 2008 augusztus�t�l az AON Tan�csad� �s P�nzt�rszolg�ltat� Zrt. az Els� Hazai P�nzt�rszervez� �s M�k�dtet� Zrt.,,az Optisoft tulajdon�ban l�v� Controll-Soft Zrt., majd szeptember k�zep�t�l az AEGON Magyarorsz�g P�nzt�rszolg�ltat� Zrt. valamint az OTP P�nzt�rszolg�ltat� Zrt. lettek Stabilit�s tagok.

A Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g hossz� t�v� c�lkit�z�s�nek megval�s�t�sa - miszerint a j�v�ben egyed�lik�nt szeretn� ell�tni a teljes p�nzt�ri szf�ra �rdekk�pviselet�t - folytat�dik.

Juh�sz Istv�nn�, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g f�titk�ra folyamatosan egyeztet a leend� tagp�nzt�rakkal �s szolg�ltat�kkal. Tekintettel azonban arra, hogy a p�nzt�rak k�zgy�l�se ez �v v�g�n d�nt legk�zelebb a csatlakoz�sr�l, �jabb b�v�l�s csak az �v v�g�n v�rhat�. A p�nzt�rszolg�ltat�k felv�tele viszont �vk�zben is folyamatosan t�rt�nik - �ll a k�zlem�ny.