Egyed�l maradhat a Mol az INA-p�ly�n

2008.09.23. 13:57

A keddi hat�rid�ig sem �j versenyz� nem jelentkezett a horv�t INA olajt�rsas�g k�zk�zi r�szv�nyeinek megv�s�rl�s�ra, sem az eddigi egyetlen aj�nlattev�, a Mol nem emelte a k�n�lt �rat, k�z�lt�k a horv�t t�kepiaci fel�gyeletn�l (HANFA) kedden.

Tekintettel a rossz piaci hangulatra �s a szektor �ltal�nos le�rt�kel�d�s�re, a Mol eredeti �raj�nlata tulajdonk�ppen magas, �s nem sz�m�tok sem ellenaj�nlatra, sem v�ltoztat�sra a Mol r�sz�r�l - mondta az Erste Bank szakelemz�je a Reuters h�r�gyn�ks�gnek.

Kedd d�lut�nig 7736 INA-r�szv�nyre fogadt�k el tulajdonosaik a Mol aj�nlat�t, mik�zben az aj�nlat 3 milli� r�szv�nyre, az INA 31 sz�zal�knyi k�zk�zi h�nyad�ra sz�l. A Mol r�szv�nyenk�nt 2800 kun�s (keddi napi �rfolyamon 94 708 forint) v�teli aj�nlata az INA k�zk�zh�nyad�ra szeptember 5-�n jelent meg a horv�t hivatalos k�zl�nyben, ezt k�vet�en 28 napon �t, vagyis okt�ber 3-ig �rv�nyes a magyar olajt�rsas�g aj�nlata, amely �sszesen mintegy 8,68 milli�rd kun�t (1,72 milli�rd doll�r) �r.

A horv�t INA olajc�g vezet�se a m�lt h�ten "elfogadhat�nak" �t�lte a Mol aj�nlat�t, �s az INA eln�ke �s eln�ks�gi tagjai - horv�t lapjelent�sek szerint - maguk is bejelentett�k, hogy saj�t INA-r�szv�nyeik egy r�sz�t eladj�k a Molnak.

Az aj�nlat piaci fogadtat�sa azonban eddig el�g h�v�s volt, a kisbefektet�k t�bb p�nzben rem�nykednek, tal�n nem �ppen megalapozottan, mi�ta az osztr�k OMV jelezte, hogy nem akar licit�lni. A horv�t olajt�rsas�g r�szv�nye m�sf�l hete 2875 kun�ig emelkedett a z�gr�bi �rt�kt�zsd�n, de kedden 2781 kun�n�l tartott. M�r csak eml�k a r�szv�ny 3199 kun�s idei cs�csa, amelyet j�lius k�zep�n �rt el.

A horv�t olajipari konszern t�bb mint 44 sz�zal�ka �llami tulajdonban van, a Mol eddigi tulajdoni r�szesed�se 25 sz�zal�k plusz egy r�szv�ny, azt a Mol 2003-ban v�s�rolta meg, 505 milli� doll�r�rt.

A Mol t�bbs�gi tulajdonra akar szert tenni az INA-ban, �s r�szv�nycser�r�l t�rgyal a horv�t korm�nnyal is. Kor�bbi horv�t lap�rtes�l�sek szerint a megbesz�l�sek arr�l folynak, hogy a horv�t korm�ny 14 sz�zal�knyi INA-r�szv�nyt �tadna a Molnak, a magyar t�rsas�g r�szv�nyei�rt cser�be.

A Reuters kedden m�r 19 sz�zal�knyi korm�nytulajdon elcser�l�s�nek lehet�s�g�r�l tudott. Ily m�don, ha net�n a k�zk�zi r�szv�nyekre tett aj�nlata sikertelen maradna, akkor k�s�bb elegend� lenne a Mol sz�m�ra ak�r csak 6 sz�zal�knyi INA-r�szv�nyt szerezni, hogy �v� legyen a t�bbs�g az INA-ban, �s ezt t�zsdei v�s�rl�ssal is elint�zheti, �rta a Reuters.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK