Megegyeztek a gigantikus bankment�sr�l

2008.09.28. 22:27

Az amerikai kongresszus k�t nagy p�rtja magyar id� szerint vas�rnap este megegyezett a 700 milli�rd doll�ros bankment� tervr�l. Ha�megszavazz�k, akkor ez az 1929-es vil�gv�ls�g �ta a legnagyobb �llami beavatkoz�s lenne az amerikai gazdas�gba,��s az eg�sz vil�ggazdas�g sz�m�ra fell�legz�st jelentene. A javaslat l�nyege, hogy a bajba jutott p�nzint�zetek rossz hiteleit az amerikai �llam kiv�s�rolja. Az els� �temben 250 milli�rd doll�r �ll a p�nz�gyminiszter rendelkez�s�re. Bush eln�k b�zik a t�rv�ny miel�bbi elfogad�s�ban.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A megegyez�st Judd Gregg republik�nus szen�tor jelentette be, eszerint a 700 milli�rdos javaslatot elk�ldik imm�r a kongresszusnak is, amelynek als�h�za, a K�pvisel�h�z h�tf�n, a szen�tus pedig legk�s�bb szerd�n szavaz az eredetileg mind�ssze h�romoldalas tervezetr�l.

Egy h�t vita ut�n azonban a javaslat 106 oldalasra b�v�lt, �s ez mutatja, hogy a washingtoni t�rv�nyhoz�k nem sz�vesen b�znak egyetlen emberre h�tsz�zmilli�rd doll�rt.

Lesz ellen�rz�s

Eredetileg ugyanis az amerikai korm�ny azt k�rte, hogy a p�nz�gyminiszter egymaga d�nthessen a 700 milli�rd felhaszn�l�s�r�l, a bajba jutott bankok kiseg�t�s�r�l. A kongresszus viszont v�g�l el�rte, hogy legyen egy ellen�rz� szervezet, amely kontroll�lja a folyamatokat. A n�gytag� test�let tagja lesz a jegybank szerep�t ell�t� Fed eln�ke, a t�zsdefel�gyelet, a SEC els� embere, a Sz�vets�gi Lak�sfinansz�roz�si �gyn�ks�g vezet�je �s a lak�s�gyi �s v�rosfejleszt�si miniszter.

Ugyanakkor a kompromisszum l�nyege az, hogy a p�nz�gyminiszter, Henry Paulson m�gis gyorsan �s hat�konyan int�zkedhet sz�ks�g eset�n. A mostani egyezs�gn�l fontos volt az is, hogy m�g a h�tf�i t�zsdenyit�sok el�tt l�trej�jj�n a kompromisszum, �s �gy a piacokat m�g vas�rnap este meg tudj�k nyugtatni a kompromisszum bejelent�s�vel.

Cs�d�k miatt kellett cselekedni

A bankok ugyanis egyre nehezebben hiteleztek imm�r egym�snak az ut�bbi napokban, �s egyre �jabb p�nzint�zetek inogtak meg Amerik�ban. P�nteken a bet�tgy�jt� bankok k�z�l omlott �ssze a Washington Mutual (WaMu), negat�v cs�csot d�ntve, k�t h�ttel kor�bban pedig a befektet�si bankok �s br�kerh�zak cs�drekordj�t adta �t a m�ltnak a Lehman Brothers.

A k�t bank k�z�l a WaMu 300, a Lehman t�bb mint 600 milli�rd doll�ros m�rlegf��sszeggel bukott meg.

T�bb r�szletben kapnak p�nzt a bankok

A mostani kongresszusi kompromisszum eredm�nye az is, hogy a 700 milli�rd doll�rt az eredeti javaslattal ellent�tben nem egyetlen h�z�ssal oszthatja sz�t a p�nz�gyminiszter - aki els� terv�ben m�g ezt szerette volna - hanem t�bb r�szletre osztj�k a ment�csomagot, amib�l a bankok rossz hiteleit v�s�rolj�k ki.

Az els� r�szlet, amely azonnal a p�nz�gyminiszt�rium rendelkez�s�re �ll, 250 milli�rd doll�r lesz, az utols� r�szletr�l�pedig �jra a kongresszusnak kell majd v�rhat�an d�ntenie.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK