EKB-vezet� v�dte a bankment�seket

2008.09.29. 11:38

V�delm�be vette az Eur�pai K�zponti Bank egyik vezet�je azt, hogy k�zp�nzeket vetnek be a nyugati korm�nyok a p�nz�gyi v�ls�g �ltal �rintett bankok megment�s�re. Az ilyen ment�akci�k "kevesebbe ker�lnek, mintha hagyn�k a bankokat �sszeomlani"- k�z�lte Marko Kranjec, az EKB korm�nyz�tan�cs�nak tagja.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Kranjec egy rigai p�nz�gyi konferenci�n fejtette ki h�tf�n, hogy a p�nz�gyi szektort l�p�senk�nt, szervezett m�don kell mentes�teni a m�rlegeket terhel� kock�zatokt�l. "Amennyiben a ment�akci�k egyidej�leg t�rt�nnek, a p�nz�gyi rendszer �sszeomolhat " - v�lekedett Kranjec, aki egyben a szlov�n jegybanknak is az eln�ke.

Kranjec megjegyz�se k�veti a belga, a holland, �s a luxembourgi korm�nynak a meg�llapod�s�t arr�l, hogy 11,2 milli�rd eur�t mozg�s�tanak a Fortis p�nz�gyi csoport megment�s�re. Nagy-Britanni�ban a korm�ny a Bradford & Bingley jelz�logpiaci hitelez� �rdek�ben vet be �llami p�nzeket. A n�met �llam is szerepet v�llalt egy t�bbmilli�rd eur�s ment�akci�val a Hypo Real Estate megment�s�ben.

Krajnec szerint a p�nz�gyi v�ls�g folytat�dni fog m�g bizonyos ideig, de hogy mennyi ideig, annak j�sl�s�ba nem bocs�tkozott. Hangs�lyozta viszont, hogy piaci �s szab�lyoz�si eszk�z�ket egyar�nt be kell vetni a v�ls�g enyh�t�s�re.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK