Ugrott a 700 milli�rdos bankment�s

2008.09.29. 20:52

Leszavazta az amerikai k�pvisel�h�z a p�nz�gyi ment�csomag terv�t, noha a kongresszus demokrata p�rti �s republik�nus vezet�i vas�rnap este megegyeztek abban, hogy t�mogatj�k a minden kor�bbin�l nagyobb t�keinjekci�t. Elemz�k szerint az�rt dobt�k vissza a Bush eln�k �ltal is szorgalmazott javaslatot, mert a k�zv�lem�ny er�sen ellenzi a p�nzint�zeteknek ny�jtand� ment�csomagot. A k�t p�rt egym�st hib�ztatja,�a demokrat�k �jabb javaslat beny�jt�s�ra k�sz�lnek. A�k�pvisel�h�z legk�zelebb cs�t�rt�k�n �l�sezik. Negat�v rekordok d�lnek meg a vil�g�t�kepiacain, esik az olaj�r, sz�guld az arany. Londonban glob�lis recesszi�t j�solnak, ki tudja, mi j�n m�g.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az amerikai k�pvisel�h�z elutas�totta a h�tf�i szavaz�son a 700 milli�rd doll�ros p�nz�gyi ment�csomag terv�t. N�h�ny �r�s vita ut�n szoros, 226-205 szavazati ar�nnyal d�nt�tt �gy, hogy nem fogadja el a p�nz�gyi ment��v terv�t. A 453 tag� als�h�zban 218 igen szavazat kellett volna a javaslat elfogad�s�hoz.

A h�r hat�s�ra a napokban egy�bk�nt sem sz�rnyal� New York-i t�zsde leg�tfog�bb mutat�ja,�a Dow Jones ipari �tlag (DJIA) minden id�k legnagyobb napi pontvesztes�g�t (778) szenvedte el.�K�s�bb a Dow korrig�lt valamelyest, magyar id� szerint este t�z �rakor 5,27 sz�zal�kos m�nuszban volt, de v�g�l 10 475 pontn�l z�rt,�7 sz�zal�kos vesztes�ggel. A Marketwatch.com szerint a benne l�v��500 c�g �sszesen 700 milli�rd doll�rt vesz�tett - �ppen annyit, amennyit a k�pvisel�h�z nem volt hajland� megszavazni a bankok rossz hiteleinek kiv�s�rl�s�ra.

T�rt�nelmi negat�v rekordok

A Dow Jones Wilshire 5000 index szerint viszont �sszesen 1300 milli�rd doll�rt vesztettek a t�zsd�k h�tf�n. Ez a valaha volt legnagyobb vesztes�g az index t�rt�net�ben. A 23 fejlett t�kepiacot egyes�t��MSCI World Index 6,9 sz�zal�kos m�nusza ugyancsak�a legnagyobb annak 38 �ves t�rt�net�ben. A Nasdaq Composite index a nap v�g�re 2000 pont al� �rt, 1983 ponton z�rt, vesztes�ge �gy 9,15 sz�zal�k lett.

H�tf�n egy�bk�nt m�r eleve er�s cs�kken�ssel kezdtek a vezet� t�zsdemutat�k New Yorkban, els�sorban az�rt, mert k�t jelent�s eur�pai bank �llami ment�akci�ja, valamint a Citigroup-Wachovia-�gylet n�velte a bankszektor j�v�je miatti aggodalmakat. (A Wachovia, a�hatodik legnagyobb amerikai bank �rfolyama 82 sz�zal�kkal zuhant.)

A Wachovia-ment� Citigroup pap�rja h�tf�n reggel (amerikai id� szerint) m�g emelked�sben volt, de a z�r�s el�tt 12 sz�zal�kos m�nuszba ker�lt. A Wachovia eszk�zeib�l a Citigroup 700 milli�rd doll�rnyit vesz �t, �s k�r�lbel�l 450 milli�rd doll�ros bet�t�llom�nyhoz jut hozz�. Az ad�ss�gokb�l 53 milli�rd doll�rt v�llal �t�a Citi.

Dupl�n dr�gul az arany

Mivel feler�s�d�tt a vil�ggazdas�gi v�ls�gt�l val� a f�lelem, a befektet�k kisz�lltak az olaj- �s nyersanyagpoz�ci�kb�l.�A nyersolaj �ra h�tf�n este New Yorkban 9,8 sz�zal�kkal, 96,37 doll�rra s�llyedt, a�r�z �s a kukorica�is lejjebb nyomta a nyersanyagindexeket. Az S&P Goldman Sachs Commodity Index 7,7 sz�zal�kkal esett, az energiaipari �s nyersanyagokkal foglalkoz� c�gek pap�rjai az MSCI All-Country World Indexben t�bb mint nyolc sz�zal�kkal zsugorodtak.

A brazil t�zsde keresked�s�t felf�ggesztett�k, mert a f��r�szv�nyindex, a Bovespa�10 sz�zal�kot zuhant. Az eur� �s a font �rfolyama szint�n megindult lefel�, mik�zben a k�tv�nyek kurzusa emelkedett. A k�tv�nyek ugyanis a befektet�k menek�l�si c�lpontjai r�szv�nypiaci p�nik idej�n.

Ugyane jelens�g sz�ml�j�ra �rhat� az arany dr�gul�sa. J�llehet az arany �s a doll�r �rfolyama �ltal�ban egym�ssal ellent�tesen mozog, ez�ttal mindkett� emelkedik. A decemberi sz�ll�t�s� arany 0,7 sz�zal�kkal, unci�nk�nt 894,40 doll�rra dr�gult a New York-i �rut�zsd�n, majd a piacz�r�s ut�n tov�bbi 16,40 doll�rral, el�rve a 910,80-as �rfolyamot az elektronikus kereskedelemben.

"A republik�nusok kiny�rt�k"

T�bb k�pvisel� sorsd�nt� fontoss�g�nak nevezte, �s az iraki h�bor�s felhatalmaz�shoz hasonl�totta a szavaz�st. Elemz�k szerint az eredm�nyt az magyar�zza, hogy a k�zv�lem�ny k�r�ben nagyon n�pszer�tlen gondolat a bankok k�zp�nzb�l t�rt�n� megseg�t�se, m�rpedig egy h�nap m�lva nemcsak �j eln�k�t, de kongresszusi k�pvisel�ket is v�lasztanak az Egyes�lt �llamokban.

A j�v�beni bankment�sek lebonyol�t�s�ban Henry Paulson p�nz�gyminiszternek nagy mozg�steret sz�n�javaslat megbuktat�s�r�l elt�r�ek a v�lem�nyek, a k�t nagy p�rt egym�sra mutogat. "A republik�nusok kiny�rt�k" - mondta a tervr�l a k�pvisel�h�z p�nz�gyi bizotts�g�nak eln�ke, Barney Frank,�nem leplezve csal�dotts�g�t.�Egyes republik�nus k�pvisel�k ugyanakkor sajt�t�j�koztat�t tartottak, amelyen Nancy Pelosi h�zeln�k�t �s t�bb m�s demokrata k�pvisel�t v�doltak a kudarc miatt, mivel p�rtos hangot �t�ttek meg besz�d�kben. Pelosi a vita sor�n ugyanis kijelentette: a minden piaci ellen�rz�st elvet� Bush-adminisztr�ci� gazdas�gpolitik�ja k�oszt eredm�nyezett, a gazdas�g siralmas �llapotba jutott, "a szakad�k sz�l�re ker�lt�nk". Azt �zente a Wall Streetnek, hogy "a parti v�get �rt". Mint mondta, az �j �sszet�tel� kongresszus �j ir�nyba fogja vezetni az Egyes�lt �llamokat.

John McCain egyik tan�csad�ja szerint Barack Obama �s a demokrat�k a hib�sak a meglep� buk�s�rt az amerikai k�pvisel�h�zban�- �rja a Spiegel Online. A demokrata eln�kjel�lt �s p�rtja saj�t politikai �rdekeiket az orsz�g �rdekei f�l� helyezt�k - mondta Doug Holtz-Eakin. Mindez az�rt �rdekes, mert a k�pvisel�k k�z�l ar�nyaiban t�bb republik�nus utas�totta el a javaslatot, mint demokrata.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK