P�rizs tagadja az �jabb bank meging�s�t

2008.10.01. 19:43

A p�nz�gyi v�ls�gban meggyeng�lt Caisse d'�pargne francia banknak, amely 27 milli� francia megtakar�tott p�nz�t kezeli, 6,5 milli�rd eur�s t�keinjekci�ra lenne sz�ks�ge m�g az �v v�ge el�tt p�nz�gyi helyzete megszil�rd�t�s�hoz - �ll�totta szerd�n a bank egyik neve elhallgat�s�t k�r� k�z�pvezet�j�re hivatkozva a Le Canard Enchain� c�m� szatirikus hetilap.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az �rtes�l�st el�sz�r a bank vezet�se k�zlem�nyben, majd a korm�ny is c�folta. A szerdai korm�ny�l�sen Christine Lagarde gazdas�gi miniszter c�folta, hogy a Caisse d'�pargne-nak neh�zs�gei lenn�nek. Ink�bb azt jelezte: a mutat�i az �tlagon fel�liek, vagyis nincs ok k�l�n�sebb aggodalomra - k�z�lte Luc Chatel korm�nysz�viv�. A bank vezet�se k�zlem�nyben "kategorikusan" visszautas�totta a Le Canard Enchain� �ltal publik�lt inform�ci�kat, �s azokat "a jelenlegi p�nz�gyi v�ls�gban s�lyosan felel�tlen �s teljesen �rtelmetlen szisztematikus lej�rat� kamp�nynak" min�s�tette.

"A Caisse d'�pargne csoportnak sem terve, sem sz�ks�ge nincs t�keemel�sre" - hangs�lyozta Nicolas M�rindol vez�rigazgat�. Miut�n a francia �llam kedden 1 milli�rd, a francia �llami tulajdonban l�v� Caisse de Depots (CDC) pedig 2 milli�rd eur�val j�rult hozz� a francia-belga Dexia bank t�keemel�s�hez, Francois Fillon egy szerdai lapinterj�ban elmondta: "A francia bankok nem v�dettek a neh�zs�gekt�l, ha egy nagy eur�pai bank cs�d�t jelent. Ez�rt biztos�tunk mindent franci�t arr�l, hogy az �llam abszol�t garanci�t jelent a francia bankrendszer sz�m�ra".

Fillon azt is elmondta: a hitelhi�ny elker�l�s�re a korm�ny tervei k�z�tt szerepel a legn�pszer�bb francia megtakar�t�si bet�t, a "Livret A" - amelyet az �llam szoci�lis lak�sok �p�t�s�re ford�t - t�bbletbev�teleinek a visszautal�sa a gazdas�g finansz�roz�s�ba.

Franciaorsz�gban 50 milli�an rendelkeznek ilyen takar�kbet�ttel, amely j�lius 1. �ta 4 sz�zal�kos kamatot garant�l 15 300 eur�s plafon mellett. A bet�tek �sszege j�liusban 128,1 milli�rd eur�ra r�gott, amely egy �v alatt 9,8 sz�zal�kos emelked�st jelent, �s a p�nz�gyi v�ls�g �ta t�megesen helyezik el a franci�k megtakar�tott p�nz�ket ebbe a takar�kbet�tbe. A korm�ny azt a 20-30 milli�rd eur�s �sszeget k�v�nja a gazdas�gba visszaforgatni, amely meghaladja a szoci�lis lak�sok �p�t�s�re eredetileg el�ir�nyzott �sszeget.

KAPCSOLÓDÓ CIKK