Fontos hat�rt t�rt �t a doll�r

2008.10.02. 9:48

A doll�r jelent�sen emelkedett az eur�hoz k�pest a washingtoni szen�tus d�nt�se ut�n, amellyel j�v�hagyt�k a bankment� csomagot. A doll�r er�s�d�se azzal f�gg �ssze, hogy az USA a rem�nyek szerint gyorsabban fog hozz� a jelz�logv�ls�g megold�s�hoz, mint Eur�pa. A doll�r 1,3880 doll�r/eur�ig er�s�d�tt cs�t�rt�k d�lel�tt 10 �r�ra, vagyis 1,40 al� jutott az amerikai fizet�eszk�z.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az amerikai deviza abb�l is profit�lt, hogy n�vekszik a nemzetk�zi piacon a kereslet a k�szp�nz ir�nt, a bankok ugyanis tov�bbra is nehezen hiteleznek egym�snak.

Az eur� a jennel szemben is k�t�ves m�lypont k�zel�be esett, minthogy az Eur�pai K�zponti Bank eln�ke, Jean-Claude Trichet v�rhat�an arr�l fog besz�lni egy cs�t�rt�ki konferenci�n, hogy a hitelhi�ny miatt kev�sb� van sz�ks�g magas kamatl�bakra.

1,40 alatt a doll�r

A doll�r mindennek hat�s�ra �tl�pte az 1,40-es k�sz�b�t, �s 1,3963 doll�r/eur�ra er�s�d�tt Londonban cs�t�rt�k reggel. (H�rom hete val�ban rekordon volt a doll�r, amikor 1,3882-re er�s�d�tt, ez tavaly szeptember 27. �ta a legjobb jegyz�se volt az amerikai p�nznek a Bloomberg szerint). Ezt a rekordot be�ll�totta azt�n cs�t�rt�k d�lel�tt 10 �rakor. Geszti P�l, az ING devizakeresked�je szerint ugyanis a doll�r ekkor m�r 1,3880-on �llt.

A doll�r 105,75 jenre er�s�d�tt 105,71 jenr�l, m�g az eur� 147,60 jenre gyeng�lt az el�z� napi 148,11-r�l.

16 k�z�l 13

A doll�r a nemzetk�zi p�nzpiacokon legakt�vabban forg� 16 deviza k�z�l 13-mal szemben er�s�d�tt, mik�zben a Libor a londoni bankk�zi kamatl�b janu�r �ta a legmagasabb szintre emelkedett.

A Libor emelked�se azt jelzi, hogy dr�gulnak a hitelek, mert nem adnak egym�snak k�lcs�nt a p�nzint�zetek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK