Meglep� nyeres�g az UBS-n�l

2008.10.02. 8:15

A�sv�jci UBS, amely a p�nz�gyi v�ls�g legnagyobb vesztese volt Eur�p�ban, a harmadik negyed�vben a v�rt vesztes�ggel szemben nyeres�get�hozott �ssze -�k�z�lte a bank�cs�t�rt�k�n,�a rendk�v�li k�zgy�l�s el�tt.�

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A p�nz�gyi kr�zis legnagyobb eur�pai vesztese, az�UBS�h�rom vesztes�ges negyed�v ut�n�a harmadik negyed�vben m�r nyeres�get termelt�- k�z�lte a c�g a cs�t�rt�ki k�zgy�l�st megel�z�en.�A bejelent�s j� hat�ssal lehet az eur�pai keresked�sre, els�sorban a bankok ir�nti keresletet �l�nk�theti.

A�z�richi sz�khely� bank�vesztes�geit - eddig �sszesen 44 milli�rd doll�rt - az amerikai jelz�loghitelpiacon szenvedte el, �m fokozotaosan �p�tette le k�tes kintl�v�s�geit Konkr�t adatokat ugyan nem k�z�lt az�UBS,�elemz�k becsl�se szerint�az �v�harmadik negyed�t k�zel 3 milli�rd doll�ros m�nusz terhelte.

A jelent�s kor�bbi �ri�si vesztes�gek term�szetesen�nyomot hagytak�r�szv�nyek �rfolyam�n: az UBS-pap�rok az �v eleje �ta 60 sz�zal�kkal �rt�kel�dtek le.

A harmadik negyed�vre v�rt nyeres�g egy�bk�nt meglepte a piacot,�az elemz�k ugyanis a harmadik negyedre is vesztes�get prgnosztiz�ltak. A sv�jci nagybank a j�v�ben jobbra sz�m�t, a p�nzint�zet vezet�se szerint a k�vetkez� esztend�ben m�r v�gig�nyeres�ges lesz a c�g tev�kenys�ge.

KAPCSOLÓDÓ CIKK