Hely�n van az UniCredit vez�re

2008.10.02. 1:12

"A helyemen vagyok" - nyilatkozta Olaszorsz�g m�sodik legnagyobb bankja, az UniCredit vez�rigazgat�ja szerd�n este a RAI olasz �llami telev�zi�ban, amikor a lemond�s�r�l sz�l� h�resztel�sekr�l k�rdezt�k. Alessandro Profumo kijelentette, soha nem gondolt arra, hogy lemondjon posztj�r�l, �s hozz�tette: a bank szil�rd alapokon �ll.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az UniCredit r�szv�nyeivel val� keresked�st szerd�n t�bbsz�r is felf�ggesztett�k a tetemes �rfolyamcs�kken�s miatt, a pap�r azonban a nap v�g�re 11,24 sz�zal�kos nyeres�ggel z�rt. A h�t els� k�t napj�n rekord m�rt�kben, 22 sz�zal�kkal esett a bankcsoport r�szv�nyeinek az �rfolyama.

El�z�leg az UniCreditn�l azt k�z�lt�k, hogy eladnak valamennyit ingatlan portfoli�jukb�l, hogy jav�ts�k a csoport t�kemegfelel�si mutat�j�t (Tier 1 ratio), �s a mutat� az �v v�g�re el�rje a megc�lzott 6,2 sz�zal�kot.

Az UniCredit novemberben ismerteti a harmadik negyed�v eredm�nyeit. A bank a m�sodik negyedben a v�rtn�l nagyobb nyeres�gre tett szert: az ad�zott eredm�ny 1,87 milli�rd eur� volt - mik�zben elemz�k 1,67 milli�rdot v�rtak -, de 10 sz�zal�kkal elmaradt az egy �vvel kor�bbit�l a jutal�k-�s d�jbev�telek cs�kken�se �s a jelz�loghitel-v�ls�g kihat�sai miatt.

A bankcsoport a j�v�beli n�veked�s motorj�t K�z�p-Kelet-Eur�p�ban l�tja, itt a bev�telek 24 sz�zal�kkal n�ttek a m�sodik negyedben, a t�rs�gbeli �rdekelts�gek ad�zott eredm�nye 416 milli� eur� volt, m�g az els� negyedben 326 milli�. Magyarorsz�gon az UniCredit id�n szeptemberben Miskolcon nyitotta meg sz�zadik magyarorsz�gi fi�kj�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK