Veres: nincs sz�ks�g bankment� csomagra

2008.10.02. 19:14

Magyarorsz�gon nincs olyan helyzet, hogy a nemzetk�zi bankv�ls�g okozta neh�zs�gekr�l kellene t�rgyalni - jelentette ki Veres J�nos p�nz�gyminiszter cs�t�rt�k�n �js�g�r�knak egy konferenci�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az MTI k�rd�s�re �rdekes kezdem�nyez�snek min�s�tette a p�nz�gyminiszter azt a francia javaslatot, amely 300 milli�rd eur� �sszeg� eur�pai p�nz�gyi csomagra vonatkozna. Ha �s amennyiben Magyarorsz�gon is be kellene avatkoznia a korm�nynak, akkor nemcsak az amerikai mint�t �rdemes megvizsg�lni, mert az eg�szen m�s modell, de a francia javaslatot is - jegyezte meg

Sz�ks�g van egys�ges eur�pai p�nz�gyi fel�gyeletre, amelynek l�trehoz�s�r�l m�r t�bbsz�r besz�lt a minisztereln�k, majd a magyar jegybank eln�ke is - ism�telte meg a javaslatot Veres J�nos, aki szerint ez a h�tv�g�n tartand� eur�pai p�nz�gyi cs�cstal�lkoz�n is bizony�ra napirendre ker�l.

�js�g�r�i k�rd�sre v�laszolva elmondta: id�n a GDP ar�nyosan 3,8 sz�zal�kos eredm�ny szeml�let� �llamh�ztart�si hi�ny bizonyosan tarthat�, s a P�nz�gyminiszt�rium kitart az idei 2,4 sz�zal�kos GDP n�veked�si adat mellett.

A p�nz�gyminiszter a p�nz�gyi kult�r�val foglalkoz� konferenci�n a p�nz�gyi kult�ra hi�ny�val magyar�zta azt az ellenz�ki felvet�st, amely a 2007. �vi z�rsz�mad�s statisztikai m�dszertan�ban tett �llamh�ztart�si hi�nym�dos�t�st 450 milli�rd forintos korm�nyzati tartal�kol�ssal azonos�tja. R�ad�sul a tavalyi GDP 0,5 sz�zal�ka nem 450 milli�rd forint, legfeljebb 135 milli�rd forint - tette hozz�.

Vers J�nos szerint kiemelt jelent�s�ge van az �ngondoskod�snak, ami a k�zgondolkod�st meghat�roz� er�k�nt ma m�g korl�tozottan �rv�nyes�l, noha a j�v�r�l kialak�tott k�p fontos, ha nem az egyik legfontosabb alkot� eleme - f�zte hozz� a p�nz�gyminiszter.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK