Devizaad�sok is seg�tik a forintot

2008.10.03. 7:43

A v�ls�g miatt kialakult forr�shi�nyos helyzet az �llamad�ss�g finansz�roz�s�ban�gondokat okozhat - nyilatkozta a Napi Gazdas�gnak J�rai Zsigmond A�kor�bbi jegybankeln�k�szerint ugyan sebezhet� a forint, �m a magyar deviz�nak a kamatpr�mium mellett a lakoss�gi devizahitelek is t�maszt ny�jtanak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

M�g nincs sz� gazdas�gi v�ls�gr�l, csak p�nz�gyi kr�zisr�l. Az �rintett orsz�gok illet�kes vezet�i igyekeznek megakad�lyozni, hogy a p�nz�gyi rendszer probl�m�i m�s ter�letekre�is �tterjedjenek �s jelent�sen visszaessen a gazdas�gi teljes�tm�ny. Ezt nagyon neh�z lesz megg�tolni�- nyilatkozta a Napi Gazdas�gnak J�rai Zsigmond.

A Magyar Nemzeti Bank kor�bbi eln�ke a v�ls�g magyarorsz�gi hat�saival kapcsolatban elmondta: besz�k�l��p�nzpiaci forr�sok gondot jelenthetnek az �llamad�ss�g finansz�roz�s�ban.�Egyr�szt van egy komoly�makrogazdas�gi rizik�, m�sfel�l�sz�molni kell azzal, hogy a gazdas�gi n�veked�s lassulni fog, mert a felvev�piacokon is m�rs�keltebb lesz a kereslet - fogalmazott J�rai, aki szerint a forintot sebezhet�v� teszi a magas ad�ss�g�llom�ny �s a lass� gazdas�gi b�v�l�s.

"Hogy mi�rt ilyen er�s m�gis a forint? Ezt egyr�szt az okozza, hogy nagyon magas a kamatpr�mium, valamint a k��lts�gvet�si deficit alakul�sa a h�rom-n�gy �vvel ezel�ttihez k�pest viszonylag j� �s k�vethet�"�- mondta a volt jegybankeln�k. Tov�bb� az is t�maszt ny�jt a magyar fiezt�eszk�znek, hogy a lakoss�g deviz�ban ad�sodik el, ami �ri�si forintkeresletet jelent -tette hozz�.