F�lig m�r �llamos�tott�k a Fortist

2008.10.04. 18:37

Belgium minden lehet�s�get megvizsg�l, hogy a Fortis�m�k�d�k�pess�g�t fenntartsa, miut�n egy kor�bbi ment�terv meghi�sult, �s a hatalmas belga-holland bankcsoport holland r�sz�t a szomsz�dos �llam �tvette. Hollandia p�nteken szerezte meg a Fortis ottani tev�kenys�g�t, m�ghozz� 23 milli�rd doll�r�rt, vagyis 16,8 milli�rd eur��rt - �rja a Bloomberg.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Belgiumban most Didier Reynders p�nz�gyminiszter t�ri a fej�t, mik�nt menthetn� meg a helyi r�szlegeket a Fortisb�l. "Folytatjuk a munk�t, hogy minden lehets�ges m�don garant�lhassa a bankcsoport a bet�teseket" - fogalmazott kiss� k�r�lm�nyesen a miniszter.

Mindezt egy rendk�v�li belga korm�ny�l�s el�tt mondta a t�rca vezet�je. Reynders nem komment�lta a De Tijd c�m� lap �rtes�l�s�t, miszerint Belgium �llamos�thatja a Fortis ottani r�szlegeit vagy k�zvet�t abban, hogy eladj�k a bankdiv�zi�kat egy befektet�nek. �ll�t�lag h�rom-n�gy �rdekl�d� is van a Fortis r�szlegeire. A holland De Telegraaf nev� lap szerint a francia BNP Paribas �s a Soci�t� G�n�rale a k�t leges�lyesebb vev� a Fortis belga egys�geire.

Felel�tlens�g lenne a t�zsdei kereskedelem

A Fortis Belgium legnagyobb hitelez�je, �s akkor ker�lt bajba, amikor elfogyott a p�nze arra, hogy egy nagy konzorcium r�szek�nt megszerezze a holland ABN Amro bankholding egy r�sz�t. Erre 24,2 milli�rd eur�t kellett volna el�teremtenie a Fortisnak, ez azonban a mostani hitelv�ls�g miatt nem j�tt v�g�l �ssze.

A Bloomberg h�r�gyn�ks�gnek nyilatkozva Patrick Millecam, egy belga befektet�si c�g, a Value Square �gyvezet� igazgat�ja arr�l besz�lt, hogy felel�tlens�g lenne h�tf�n megengedni a Fortis r�szv�nyeinek keresked�s�t a t�zsd�n. Egyel�re ugyanis nem l�that� �t, hogy a holland korm�ny mennyit szerzett meg a c�g vagyon�b�l.

Hollandi�ban folytat�dik a Fortis-ABN Amro integr�ci�

A belga korm�ny elvileg szombaton a 2009-es k�lts�gvet�sr�l tan�cskozott volna, de a Fortis alighanem legal�bb ennyire fontos k�rd�s lesz az �l�sen.

Hollandia a Fortis Bank Nederland Holding NV-t, a Fortis Insurance Netherlands NV-t �s a Fortis Corporate Insurance NV-t v�s�rolta meg p�nteken, �s �tvette a holding ABN Amr�ban megl�v� r�szesed�s�t. �gy az ABN Amro �s a Fortis Bank Nederland integr�ci� folytat�dni fog.

Jan Peter Balkenende, holland minisztereln�k ugyanakkor tov�bbi l�p�seket tartott sz�ks�gesnek, mert az �gyfelek tov�bbra is veszik ki bet�teiket, mik�zben a t�bbi bank h�z�dozott att�l, hogy hitelezzen a Fortisnak. Ez "n�vekv� likvidit�si probl�m�kat" okoz Wouter Bos hollnad p�nz�gyminiszter szerint.

KAPCSOLÓDÓ CIKK