�jabb n�met bankok ker�lhetnek vesz�lybe

2008.10.05. 16:41

A k�vetkez� id�szakban tov�bbi n�met bankok eshetnek a glob�lis p�nz�gyi v�ls�g �ldozat�ul - v�lekedik a Spiegel. A n�met lap szerint a k�vetkez� nagyj�b�l m�sf�l �vben sokkal t�bb p�nzre lesz sz�ks�g a bajba jutott bankok refinansz�roz�s�hoz, mint a Hypo Real Estate (HRE) sz�m�ra kil�t�sba helyezett, de id�k�zben vesz�lybe ker�lt 35 milli�rd eur�.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A lap szerint az egyik vesz�lyeztetett lehet a Landesbank Baden-W�rttemberg (LBBW), amelynek 100 milli�rd eur�s kinnlev�s�ge van, �s ezek visszafizet�se 2009 v�g�ig esed�kes folyamatosan. Emellett a Deutsche Bank is t�keszerz�sre k�nyszer�l, az �v k�zep�n 84 milli�rd eur� r�vid lej�rat� k�vetel�st tartott nyilv�n a k�nyveiben, �s ezek jelenleg aligha finansz�rozhat�ak. A Bayerische Landesbanknak is 43 milli�rd eur�t kell �t�temeznie. A Commerzbankn�l m�r az elk�vetkez� hetekben 8 milli�rd eur�nyi r�vid lej�rat� hitel v�lik esed�kess�.

A n�met sajt� szombaton �s vas�rnap egym�s ut�n sz�molt be a Hypo Real Estate megment�se k�r�li bonyodalmakr�l. Becsl�sek szerint a banknak 50 milli�rd eur�s seg�ts�gre van sz�ks�ge �v v�g�ig, de j�v�re �jra ugyanekkora t�mogat�sra szorulhat a bajba jutott jelz�loghitelez�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK