Az Unicredit igazgat�tan�csa b�zik a menedzsmentben

2008.10.05. 22:09

Az Unicredit igazgat�tan�csa t�mogat�s�r�l �s bizalm�r�l biztos�totta a menedzsmentet vas�rnapi rendk�v�li �l�s�n, Alessandro Profumo, a bank vez�rigazgat�ja nem sz�nd�kozik lemondani.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az Unicredit igazgat�tan�csa "teljes t�mogat�s�r�l �s bizalm�r�l" biztos�totta a menedzsmentet vas�rnapi rendk�v�li �l�s�n, ahol t�keemel�sr�l �s m�s int�zked�sekr�l is d�nt�ttek.�

Alessandro Profumo, a bank vez�rigazgat�ja c�folta az esetleges lemond�s�r�l sz�l� h�resztel�seket.

A m�sodik legnagyobb olasz bank

Olaszorsz�g m�sodik legnagyobb bankja viszonylag jelent�s n�met �s osztr�k �rdekelts�gekkel rendelkezik a HVB �s a BankAustria Creditanstalt bankcsoportok megszerz�se nyom�n. �

Az olasz bankcsoport Magyarorsz�gon is jelen van, sz�zadik fi�kj�t Miskolcon nyitotta meg nemr�giben. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. jogel�dje 1990-ben j�tt l�tre. A bank t�rt�net�t f�zi�k alak�tott�k, melyek k�z�l a legut�bbira, az UniCredito Italiano S.p.A. �s a HypoVereinsbank/Bank Austria Creditanstalt p�nz�gyi csoportok egyes�l�s�re 2005-ben ker�lt sor.

�j n�ven, itthon is

Ennek eredm�nyek�nt Eur�pa egyik meghat�roz� p�nz�gyi h�za, a k�z�p- �s kelet-eur�pai r�gi�ban pedig piacvezet� bankh�l�zat j�tt l�tre.

A csoporton bel�l a magyarorsz�gi bank a Bank Austria Creditanstalt AG le�nyv�llalata maradt, a v�gs� tulajdonosa az UniCredito Italiano S.p.A. lett. Tavaly febru�r 1-j�n a magyarorsz�gi bank m�rkanevet v�ltott, �gy UniCredit Bank Hungary Zrt. n�ven m�k�dik tov�bb.

A magyar piacon 6,3 sz�zal�kos r�szesed�s

Az UniCredit-csoporthoz tartozik a Pioneer Alapkezel�n k�v�l a h�rom magyarorsz�gi jelz�logbank egyike, az Unicredit Jelz�logbank Zrt. - der�l ki a Banksz�vets�g adataib�l.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a m�lt �vben - a Nemzetk�zi P�nz�gyi Besz�mol�si Standardok (IFRS) szerint elk�sz�lt konszolid�lt m�rleg- �s eredm�ny kimutat�s alapj�n - m�rlegf��sszege 16,5 sz�zal�kkal 1 555 milli�rd forintra emelkedett, ami 6,3 sz�zal�kos piaci r�szesed�st jelentett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK