Vezet� amerikai gazdas�gi szak�rt�k k�telkednek abban, hogy a kongresszus �ltal elfogadott 700 milli�rd doll�ros p�nz�gyi ment�csomag gyors gy�gyul�st fog eredm�nyezni - �rta a The Washington Times vas�rnap.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az �js�g szinte minden m�s laphoz �s telev�zi�s h�rm�sorhoz hasonl�an azt k�rdezte: mi k�vetkezik most, a ment��vr�l sz�l� t�rv�ny j�v�hagy�sa ut�n? A megsz�laltatott szak�rt�k szerint a t�rt�nelmi m�ret� sz�vets�gi t�keinjekci� mindenk�ppen fokozza azokat a v�rakoz�sokat, hogy a gazdas�g visszat�r a norm�lis ker�kv�g�sba. Ennek ellen�re �gy l�tj�k, hogy az imm�r egy �ve h�z�d� hitelv�ls�g t�l m�ly sebeket ejtett a piacokon.

Bernard Baumohl, a Gazdas�gi El�rejelz� Csoport igazgat�ja szerint sokan azt v�rj�k, hogy a befagyott hitelpiac n�h�ny h�napon bel�l "kiolvad". - Az igazs�g azonban az, hogy senkinek sincs elk�pzel�se arr�l, vajon helyrer�zza-e ez a ment�csomag a p�nzint�zeteket, hogy �jra hitelezhessenek" - fejtette ki. Szerinte k�t t�nyez� m�rgezi az amerikai gazdas�got: egyfel�l a bizalomhi�ny, a fogyaszt�k �s az �zleti vezet�k r�sz�r�l egyar�nt, m�sfel�l a tov�bb m�ly�l� hitelv�ls�g.

Stephen Stanley, a RBS Greenwich Capital p�nz�gyi szolg�ltat� vezet� k�zgazd�sza sokak v�lem�ny�vel egyez�en �gy l�tja: a sz�vets�gi t�keinjekci� t�l k�s�n �rkezett, m�r nem lehet kijav�tani a hatalmas Wall Street-i hitelint�zetek �sszeoml�sa �ltal okozott k�rokat. A Los Angeles Times szint�n egy sor olyan elemz�t id�zett, aki szerint m�g ha m�k�dik is majd a p�nz�gyminiszt�rium ment��ve, a bajok m�r olyan m�lyrehat�ak, hogy kiz�rt a gyors fel�p�l�s.

Brian P. Sack, a kaliforniai Makrogazdas�gi Tan�csad�k nev� csoport aleln�ke �gy fogalmazott: az amerikai gazdas�g j�rm�v�r�l most rep�lnek le a kerekek. � is azon szak�rt�k k�z� tartozik, akik szerint a gazdas�g f�jdalmas lelassul�sa a kedvez�bb forgat�k�nyvet jelenti, rosszabb esetben �vekig tart� �sszeh�z�d�s fog k�vetkezni.

Mike Jackson, az AutoNation, a legnagyobb amerikai aut��rt�kes�t� l�nc vez�rigazgat�ja arr�l besz�lt: "a gazdas�g m�r j� ideje gyeng�lkedik, de m�g kor�bban csak a hitelpiac szor�t�s�r�l, k�s�bb v�ls�g�r�l lehetett besz�lni, mostanra m�r hitelp�nik uralkodott el". Mint megjegyezte, a bankok minden lehets�ges kifog�st megtal�lnak, hogy megtagadj�k �gyfeleiknek a hitelny�jt�st.

Az NPR k�zszolg�lati r�di� olyan szak�rt�ket id�zett vas�rnap, akik szerint Paulson p�nz�gyminiszter ment�csomagja nem a legjobb megold�s a hitelv�ls�gb�l val� kil�bal�sra. T�bb k�zgazd�sz szerint nem biztos, hogy c�lt �r a hitelpiacot m�rgez� rossz hitelek felv�s�rl�sa, az adminisztr�ci� �gy ugyanis 700 milli�rd doll�rnyi "�rt�ktelen term�k" birtok�ba jut. Alternat�v programk�nt felmer�lt, hogy a sz�vets�gi korm�nynak nem a hiteleket kellene felv�s�rolnia, hanem k�zvetlen t�keinjekci�val, k�szp�nzzel kellene seg�teni a p�nzint�zeteket, hogy azok azonnal hiteleket ny�jthassanak. A sz�vets�gi seg�ts�g�rt cser�be a korm�ny, k�zvetve az amerikai n�p tulajdoni h�nyadot szerezhetne a kiseg�tett bankokban. Sok szak�rt� szerint ez a megold�s tal�n hat�konyabb �s mindenk�ppen tisztess�gesebb volna az ad�fizet�kkel szemben.