�j tulajdonost keres a Fortisnak a belga korm�ny

2008.10.05. 21:15

Eladj�k a Fortis belga �g�t, mik�zben a holland r�szlegeket m�r p�nteken megszerezte a h�gai korm�ny. A belga Fortisra es�lyes vev�k�nt emlegetik a francia BNP Paribas-t.�A luxemburgi�k�lts�gvet�si miniszter, Luc Frieden szerint egy "nagy n�v" veszi majd meg a Fortis belga �s luxemburgi �rdekelts�geit.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

�j tulajdonost keres a belga korm�ny a bajba ker�lt belga-holland Fortis bankh�z sz�m�ra - k�z�lte Br�sszelben Yves Leterme minisztereln�k. A luxemburgi�k�lts�gvet�si miniszter, Luc Frieden szerint egy "nagy n�v" veszi majd meg a Fortis belga �s luxemburgi �rdekelts�geit - err�l a bloomberg sz�molt be.

A belga korm�ny vas�rnap este rendk�v�li tan�cskoz�sra �lt �ssze, �s az �l�s el�tt Leterme �gy nyilatkozott, hogy "m�g a h�tf�i piacnyit�s el�tt" olyan megold�st akarnak tal�lni, amely megnyugtatja a ked�lyeket a bank j�v�j�t illet�en.

Az RTBF belga r�di� �rtes�l�sei szerint arr�l t�rgyalnak, hogy a BNP Paribas francia nagybank v�s�roln� meg a Fortis-r�szv�nyek 80 sz�zal�k�t, a marad�k 20 sz�zal�k f�l�tt pedig a belga, illetve a luxemburgi korm�ny venn� �t az ir�ny�t�st. Korm�nyk�r�kben nem er�s�tett�k meg az �rtes�l�st.

P�ntek este olyan d�nt�s sz�letett, hogy a holland �llam teljes eg�sz�ben felv�s�rolja a Fortis bank hollandiai tev�kenys�g�t.

A�holland d�nt�s ugyanakkor n�mi bizonytalans�gban hagyja a befektet�ket, hiszen most nem lehet tudni pontosan, hogy milyen vagyont�rgyak maradtak a Fortis belga �g�n�l. Egy kor�bbi ment�akci� egyszer m�r �sszeomlott a Fortis eset�ben, akkor a belga, a holland �s a luxemburgi �llam seg�tette volna ki a p�nzint�zetet, m�ghozz� �gy, hogy mindh�rom orsz�g a saj�t ter�let�n l�v� Fortis div�zi�kban 49-49 sz�zal�kos r�szesed�st szerzett volna.

Most a hollandok �gy szerezt�k meg a Fortis ottani �g�t, hogy folytathass�k a holland Fortis �s az ABN Amro holland p�nzint�zet egyes r�szlegeinek f�zij�t. A Fortis csoport �ppen az�rt gyeng�lt meg az ut�bbi id�ben, mert nem tudta finansz�rozni az ABN Amro megszerz�s�t. Az ehhez sz�ks�ges p�nzt ugyanis a hitelpiacon akart�k �sszeszedni, de a�jelz�logv�ls�g miatt nem sz�vesen hiteleznek egym�snak a bankok. ��

KAPCSOLÓDÓ CIKK