Meredek lejt�n az UniCredit jegyz�se

2008.10.06. 16:23

Az UniCreditn�l al�becs�lt�k�a nemzetk�zi v�ls�g hat�sait, ez�rt�a c�g 25 sz�zal�kkal cs�kkentette nyeres�gprogn�zis�t,��s�t�keemel�sre is�sz�ks�g lesz - �rja a Bloomberg Alessandro Profum�ra,�az olasz bank�vez�rigazgat�j�ra hivatkozva.�A bankn�l kialakult helyzet miatt a befektet�k elfordultak a c�gt�l, ennek eredm�nyek�nt a bank �rfolyama 11 �ves m�lypontra s�llyedt napk�zben.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az UniCredit h�tf�n 16 sz�zal�kot esett a mil�n�i b�rz�n, napon bel�l az �rfolyam�2,59 eur�n �rte el m�lypontj�t, ami�11 �ves negat�v rekordot jelent. A bankpap�r k�s�b mag�ra tal�lt, �m m�g �gy is�k�zel 6 sz�zal�kos m�nuszban, 2,9 eur�n v�gzett.

"Elk�vett�nk n�h�ny hib�t a piaci forgat�k�nyv tervez�se sor�n, ez biztos" - mondta Profumo az elemz�knek tartott sajt�konferenci�n, hozz�t�ve:�a piac hull�mai �s �rv�nyei, valamint a p�nz�gyi bizalom v�ratlan megcsappan�sa miatt a banknak alapt�ke-emel�sre van sz�ks�ge. (Err�l a�menedzsment vas�rnapi, �t�r�s�v�ls�g�l�s�n�hozott d�nt�st, amelynek �rtelm�ben�6,6 milli�rd eur�val emelik a bank alapt�k�j�t.) Az olasz p�nzint�zet a p�nz�gyi v�ls�g negat�v hat�sai miatt�25 sz�zal�kkal visszavette az idei nyeres�gre tett becsl�s�t, ennek �rtelm�ben 39 eur�centes profitra sz�m�t r�szv�nyenk�nt a c�g.

Az UniCredit zuhan�s�ban szerepet j�tszottak short �gyletek (az �rfolyam es�s�re spekul�l� �zletk�t�sek). A bank pap�rjai h�rom nap alatt 24 sz�zal�kot vesztettek �rt�k�kb�l, aminek k�vetkezt�ben az olasz�d�nt�shoz�k - t�bb m�s orsz�g p�ld�j�t k�vetve -�betiltotta a sz�ban forg� tranzakci�kat.

Az Unicreditn�l kialakult helyzet kapcs�n megsz�lalt Kir�ly J�lia is. A Magyar Nemzeti Bank aleln�ke a Napi Gazdas�g�h�tf�n megjelent sz�m�ban azt nyilatkozta,�az olasz bank��rfolyam�nak s�llyed�se�piaci hiszt�ri�nak tudhat� be.�Az Unicredit Eur�p�ban az egyik leger�sebb bet�ti �gyf�lb�zissal rendelkez�, t�keer�s int�zm�ny - tette hozz� az aleln�k asszony.�

KAPCSOLÓDÓ CIKK