Veres: biztons�gban a magyar bet�tek

2008.10.06. 16:44

Magyarorsz�g a keddi luxemburgi miniszteri tan�cs �l�se el�tt h�tf�n kezdem�nyezte, hogy a vil�ggazdas�gi p�nz�gyi v�ls�g hat�sainak kiv�d�s�re az Eur�pai Uni� orsz�gai egys�gesen l�pjenek fel, ne orsz�gonk�nt elt�r� d�nt�seket hozzanak - mondta Veres J�nos �js�g�r�knak. A p�nz�gy�r szerint a magyar bet�tek biztons�gban vannak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Magyarorsz�gon a kialakult helyzetben a bet�tesek bet�teinek biztons�ga garant�lt, az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) megfelel� forr�sokkal rendelkezik, t�bb, mint 60 milli�rd forint �ll rendelkez�sre ebben az alapban -� mondta Veres. A magyar rendszer r�ad�sul el�re befizetett �sszegeket tartalmaz, az ut�bbi napokban olyan orsz�gokban volt sz�ks�g a korm�nyok beavatkoz�s�ra, ahol a bet�tbiztos�t�si rendszer ut�lag befizetett �sszegre �p�l. "Magyarorsz�gon minden int�zked�s, minden szervezeti �s forr�s-felt�tel adott ahhoz, hogy a magyar bet�tesek befektet�seiket biztons�gban tudhass�k" - sz�gezte le Veres J�nos.

Magyarorsz�gon a v�ls�gnak lesz n�veked�s-lass�t� �s forr�ssz�k�t� hat�sa, �m Veres J�nos szerint e k�t t�nyez� kezelhet� lesz. Eml�keztetett, hogy a korm�ny a m�lt h�ten m�r hozott int�zked�seket a n�veked�st cs�kkent� hat�s kompenz�l�s�ra. "A legfontosabb int�zked�seket a korm�ny meghozta, �s meg is fogja hozni".�A 2009-es k�lts�gvet�s ezekre a c�lokra tartalmaz forr�sokat, felhaszn�l�sukn�l kell majd a szab�lyokat �gy hangolni, hogy lehet�leg a legink�bb �rz�keny kis- �s k�z�pv�llalkoz�i k�r juthasson forr�sokhoz a k�vetkez� �vben.