Az orosz �llam is seg�ti a nagybankokat

2008.10.07. 16:31

Oroszorsz�g 950 milli�rd rubelnyi (37 milli�rd doll�r) al�rendelt - vagyis cs�d vagy felsz�mol�s eset�n sorrendben nem el�sz�r t�rlesztend� - hitellel seg�ti a kulcsfontoss�g� orosz nagybankokat - jelentette be Dmitrij Medvegyev orosz eln�k kedden, miut�n bank�rokkal vitatta meg az �ltala "nagym�ret� p�nz�gyi v�ls�gnak" nevezett helyzetet.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

K�z�lte: 500 milli�rd rubelt a Sberbank kap, a VTB 200 milli�rdot. A marad�k 250 milli�rdot kisebb bankok k�z�tt osztj�k sz�t.

Az ig�nybev�tel felt�tele, hogy a hitelt k�r� bankok r�szv�nyesei legal�bb az alapt�ke 15 sz�zal�k�nak megfelel� saj�t eszk�zt bocs�ssanak rendelkez�sre, �s hogy a finansz�roz�s ar�nya 1:2 legyen. A k�zponti bank m�r jelezte, hogy mintegy 100 kereskedelmi bank f�rhet majd hozz� fedezet n�lk�l az al�rendelt k�lcs�nh�z. A p�nz�gyminiszt�rium �ltal kor�bban��ny�jtott �sszegekhez jelenleg 28 bank jut hozz�.

Emellett az eln�k utas�t�st adott a hitelint�zetek �tszervez�s�re �s a biztos�t�kok fej�ben keletkezett ad�ss�gok behajt�s�ra vonatkoz� jogszab�lyok m�dos�t�s�ra.

Alekszej Kudrin p�nz�gyminiszter azt mondta. hogy a 950 milli�rd rubelnyi al�rendelt hitel megel�z� int�zked�s, �s a bankok biztons�g�t, a p�nz�gyi rendszer szil�rds�g�t, nem csup�n a likvidit�s jav�t�s�t, hanem a bankok t�k�j�nek meger�s�t�s�t szolg�lja.

A hitelez�st 450 milli�rd rubel (17,2 milli�rd doll�r) erej�ig t�mogatja "az egyik olajalap", mondta Kudrin. Oroszorsz�g a k�olajexport bev�tel�nek egy r�sz�b�l k�t �llami alapot k�l�n�t el, ezekben szeptember v�g�n 189,7 milli�rd doll�r volt.

Kudrin kijelentette: a t�zsdei �rfolyamoknak emelkedni kell, mert a jelenlegi �rak nem felelnek meg a jegyzett c�gek t�nyleges �rt�k�nek, �s mivel ezt mindenki �rti, nyilv�n hamarosan nagy v�s�rl�sok kezd�dnek. Kudrin szerint teh�t a piac stabiliz�l�d�sa v�rhat�, b�r a nemzetk�zi p�nz�gyi helyzet miatt a nagyobb ingadoz�sok m�g egy ideig nem ker�lhet�k el.

A kor�bban az �llam �ltal a likvidit�s jav�t�s�ra ford�tott �sszegek jelent�s r�sz�t a nagy bankok nem adt�k m�g tov�bb, mik�zben a t�zsdei folyamatokat szinte kiz�r�lag a p�nzhi�ny mozgatja.

Andrej Klepacs, a gazdas�gi fejleszt�si miniszt�rium miniszter-helyettese kedden az Egys�ges Oroszorsz�g p�rt k�lts�gvet�si vit�j�n kijelentette: p�nz van, de nem jut el a m�sodik �s harmadik vonalbeli bankokhoz. Azt mondta, a jelen v�ls�g v�ltoztat a makrogazdas�gi mutat�k dinamik�j�n, "de van m�d a vil�gv�ls�g hat�sainak �s a n�veked�si �tem lassul�s�nak minimaliz�l�s�ra".

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK