T�vozik a Hypo Real Estate eln�ke

2008.10.07. 14:30

Lemondott hivatal�r�l kedden a n�metorsz�gi p�nz�gyi v�ls�g k�z�ppontj�ban �ll� Hypo Real Estete (HRE) jelz�loghitel-int�zet eln�ke. �rtes�l�sek szerint Georg Funke azonnali hat�llyal ny�jtotta be lemond�s�t, �s ut�d�t v�rhat�an m�g a nap folyam�n kijel�lik.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A m�ncheni hitelfinansz�roz� int�zet az Egyes�lt �llamokban kirobbant p�nz�gyi v�ls�g n�metorsz�gi �rintettje, amely amerikai p�nz�gyi kapcsolatai miatt ker�lt s�lyos likvidit�si helyzetbe. A m�lt h�ten elej�n der�lt ki, hogy a bank ad�ss�ga legkevesebb 35 milli�rd eur�, �s a korm�ny �s a mag�nbankok azonnali beavatkoz�s�ra, illetve egy ment�terv kidolgoz�s�ra volt sz�ks�g.

Az elm�lt h�t v�g�n azut�n tov�bb s�lyosbodott a helyzet, miut�n ismertt� v�lt, hogy a HRE ad�ss�ga az �v v�g�ig ak�r az 50 milli�rd, 2009 v�g�re pedig a 100 milli�rd eur�t is el�rhet. Mindennek nyom�n - a n�metorsz�gi p�nz�gyi rendszer �sszeoml�s�nak megakad�lyoz�sa �rdek�ben - h�tf� hajnalra a korm�ny �s a kereskedelmi bankok �jabb, ez�ttal m�r 50 milli�rd eur�s ment�akci�t, illetve k�z�s garanciav�llal�st hagytak j�v�.

K�zben mind Angela Merkel kancell�r, mind Peer Steinbr�ck p�nz�gyminiszter �lesen elmarasztaltra a HRE vezet�it, hib�s �s felel�tlen �gyletekkel, illetve a t�nyleges p�nz�gyi helyzetr�l val� t�j�koztat�s elmarad�s�val v�dolt�k �ket. Steinbr�ck p�nz�gyminiszter nyilatkozat�ban s�rgette a HRE eg�sz vezet�s�nek t�voz�s�t is, amit - k�l�n�s tekintettel a HRE eln�k�re - a bankvil�g is t�mogatott.

Georg Funke ezt k�vet�en ny�jtotta be lemond�s�t, �s l�p�s�t kedd d�lut�ni �rtes�l�sek szerint v�rhat�an a fel�gyel�bizotts�g vezet�je, Kurt Viermetz is k�veti.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK