A KBC er�s marad Kelet-Eur�p�ban

2008.10.08. 16:16

A jelent�s kelet-eur�pai �rdekelts�gekkel rendelkez� belga KBC bankcsoport szil�rds�g�r�l �s er�s poz�ci�j�r�l biztos�totta a befektet�ket �s a gazdas�gi szerepl�ket szerd�n Andr� Bergen vez�rigazgat�.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az MTI br�sszeli irod�j�hoz is eljuttatott k�zlem�nyben a vezet� a bank j� helyzet�t egyebek k�z�tt azzal indokolta, hogy f� c�lpontjuk az a Kelet-Eur�pa, amelyet a hitelv�ls�g kev�ss� vagy egy�ltal�n nem �rint, �s kev�sb� s�r�l�keny is arra. A bank fizet�k�pess�g�t garant�lja szerinte az is, hogy nagyobb a bet�t�llom�ny a k�lcs�n�k�n�l, tov�bb� j� referenci�kkal rendelkez�, stabil r�szv�nyesek �llnak m�g�tte, akik b�znak az int�zet strat�gi�j�ban.

Bergen kiemelte, hogy a bank hagyom�nyosan konzervat�v megk�zel�t�st alkalmaz befektet�seiben �s v�s�rl�saiban.

A k�zlem�ny arra is kit�rt, hogy kiv�tel n�lk�l minden elemz� is meger�s�tette a bank szil�rds�g�ra vonatkoz� �rvel�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK