N�gy�ves cs�cson a h�rom�ves hozam

2008.10.08. 19:39

Izgalmas napot z�rt a magyar deviza szerd�n, az eur� �rfolyama a keresked�s sor�n�251,50 �s 254,50�forint k�z�tt mozgott. A glob�lis kamatv�g�s h�r�re ugyan felt�rekv� piaci t�rsaival egy�tt er�re kapott a forint, de kora est�re elvesztette el�ny�t. Az �llampap�rok hozama jelent�sen emelkedett a�r�szv�ny- �s devizapiacokon v�gigvonul� elad�si hull�m miatt.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Szerd�n reggel�m�g 252 forint alatt jegyezt�k az eur�t a bankk�zi piacon. A keresked�s els� fel�ben a nemzetk�zi piacokon kialakult rendk�v�li elad�si hull�m �s sz�ls�s�ges kock�zatker�l� magatart�s m�lybe l�kte a magyar deviz�t a felt�rekv� piaci deviz�kat.

Nem seg�tett a kamatv�g�s

Ennek eredm�nyek�nt az eur� jegyz�se b�ven 254 forint f�l� ker�lt. A ki�br�nd�t� hangulat enyh�t�se �s a likvidit�s b�v�t�se �rdek�ben�a�vil�g vezet� jegybankjai d�lut�n egy �rakor �sszehangolt kamatv�g�sr�l�d�nt�ttek, ez n�mi optimizmust hozott a piacokra: a r�szv�nymutat�k mellett a�felt�rekv� deviz�k is faragtak h�tr�nyukb�l.

�gy t�nt er�re tud kapni az forint az eur�val szemben,�de a�rem�nyek gyorsan elsz�lltak �s a 250 forint�alatti szintr�l�felfel� indult�az eur�pai fizet�eszk�z - der�l ki a Takar�kbank piaci komment�rj�b�l.�Kora este m�r�253,30 forint k�r�l mozgott a jegyz�s.�A zloty��rfolyama�napk�zben 3,5-�s�l�lektani szint�f�l� gyeng�lt az eur�val szemben, �sszess�g�ben 1 sz�zal�kkal gyeng�lt.�

T�bb�ves cs�cson a h�rom�ves hozam

A r�gi�val �s �ltal�ban a felt�rekv� piaci deviz�kkal kapcsolatosan az�rt bizalmatlanak a befektet�k, mert gazdas�gi n�veked�s�k nagym�rt�kben exportf�gg�, �s amennyiben tov�bb m�ly�l a glob�lis gazdas�gi v�ls�g, ezeket m�g jobban fogja �rinteni az esetleges�recesszi�.�

Az elad�si hull�mot kiv�lt� bizalmatlans�g nyomot hagyott az��llampap�rok m�sodlagos piac�n is, �sszess�g�ben dr�mainak mondhat�, 20-30 pontos hozamemelked�s t�rt�nt szinte az �sszes lej�raton, a 12 h�napos�instrumentum meg�szta 10 b�zispontos emlked�ssel. A h�rom�ves k�tv�ny referencia hozama 25 b�zisponttal�t�ll�pte a 10 sz�zal�kos szintet. Hasonl�an magas �rt�kre legut�bb augusztus 19-�n volt p�lda.