Lek�r�zte t�rsait a jap�n jen

2008.10.08. 20:39

A jap�n jen �rfolyam�t nem tette lejt�re a p�nzpiacokon kialakult bizalmi v�ls�g, a t�vol-keleti orsz�g deviz�ja az amerikai doll�rral szemben 15, az eur�hoz m�rten pedig 20 sz�zal�kkal dr�gult.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az elm�lt egy h�napban a fejlett orsz�gok deviz�i k�z�l a jap�n jen volt a legjobb form�ban, m�g a doll�rt is lek�r�zte. Az amerikai deviz�hoz m�rt �rfolyam szerd�n a l�lektani hat�rnak sz�m�t� 100 jenes szint al� ker�lt, ami az id�n �sszesen 15 sz�zal�kos er�s�d�st jelent a jen szempontj�b�l - der�l ki a Raiffeisen devizapiaci elemz�s�b�l. Az eur�val szemben m�g jobban szerepelt a jap�n fizet�eszk�z,�augusztus �ta 20 sz�zal�kos emelked�st mondhat mag��nak.�

A jen kiv�l� szerepl�se els�sorban azzal magyar�zhat�, hogy�a vil�g piacain kialakult bizalmatlans�g �s turbulencia�miatt a jap�n befektet�k is�likvid�lj�k - p�nzz� teszik - k�lf�ldi befektet�seiket, majd a p�nzt�hossz� lej�rat� hazai �llampap�rba fektetik - ez pedig komoly keresletet gener�l a jen piac�n.�(Az �llampap�r-v�s�rl�sok nyom�n�egy�bk�nt a�hozamok jelent�sen estek.)

A vil�g vezet� k�zponti bankjainak szerdai �sszehangolt kamatv�g�sa - amelyb�l a jap�n jegybank kimaradt - nem hozott igaz�n komoly eredm�nyt. Az�egys�ges, �sszehangolt jegybanki m�k�d�s��dv�zlend�, ugyanakkor a�bizalmi v�ls�g�v�gleges rendez�s�hez�a�0,5 sz�zal�kpontos glob�lis kamatcs�kkent�s�kev�s.

A Raiffeisen szak�rt�i �gy v�lik, a jen kisebb korrekci�kkal tark�tott agressz�v er�s�d�s�re van kil�t�s,�am�g folytat�dik a megroggyant helyzet� bankok�megment�se, illetve - r�szleges - �llamos�t�sa. Az alapkamat az el�rejelz�s szerint a k�zelj�v�ben v�rhat�an 0,5 sz�zal�kos marad a t�vol-keleti orsz�gban.