P�nik�z� glob�lis kamatv�g�s

2008.10.08. 13:12

Szerd�n 13.00-kor egyszerre jelentette be a Bank of England, a Federal Reserve, az Eur�pai K�zponti Bank,�a sv�jci, a sv�d jegybank, hogy 50 b�zisponttal cs�kkenti az ir�nyad� kamatot.�A l�p�sre a m�lyponton l�v� befektet�i bizalom kapcs�n�vil�gszerte kialakult rendk�v�li elad�si hull�m�miatt volt sz�ks�g. A forint hirtelen er�s�d�ssel reag�lt, nem sokkal a l�p�s ut�n azonban gyeng�lt az �rfolyam.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A jegybankok egyszerre hat�rozt�k el magukat: az amerikai, az eur��vezeti, a brit, a kanadai, a sv�jci �s a sv�d jegybank egyszerre d�nt�tt a f�lsz�zal�kos cs�kkent�sr�l. K�n�ban 0,27 sz�zal�kkal cs�kkent a kamatl�b. Jap�n ugyan nem cs�kkentette alapkamat�t, ez azonban val�sz�n�leg csak az�rt t�rt�nt, mert a laz�t�s�0 sz�zal�kos kamatszintet eredm�nyezett volna.�R�ad�sul a jap�n p�nz�gyi vezet�k is t�mogat�sukr�l biztos�tott�k a�jegybankokat.�Nem ez az els� ilyen t�pus� rendk�v�li jegybanki int�zked�s, hiszen h�tf�n az ausztr�l jegybank egy sz�zal�kkal cs�kkentett kamat�n.

Az amerikai alapkamat a l�p�s ut�n jelenlenleg 1,5 sz�zal�kra cs�kkent,�az EKB �rv�nyes kamatszintje 3,75 sz�zal�k, Angli�ban 4,5, Sv�dorsz�gban�4,25, m�g K�n�ban 6,93 sz�zal�k lett az ir�nyad� r�ta.

Sz�ks�ges �s �sszehangolt cs�kkent�s

A h�tv�g�n a 27 EU tagorsz�g jegybankeln�ke �lt �ssze tan�cskozni, �gy nem kiz�rt, hogy m�r akkor meg�llapodtak�a�kamatcs�kkent�s�r�l. Jean-Claude Trichet, az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) eln�ke a h�t v�gi p�rizsi cs�cstal�lkoz� el�tt azt� mondta, hogy�"ki fog alakulni a k�z�s �ll�spont arr�l, hogy mi legyen az ir�ny". Kedden Ben Bernanke, a Fed eln�ke jelentette be, hogy a gazdas�gi v�ls�g kezel�s�hez �j monet�ris politik�ra van sz�ks�g.

A piacok m�r r�g�ta v�rtak a hitelkond�ci�k enyh�l�s�re, ugyanis a kamatok cs�kkent�se az utols� lehet�s�g arra, hogy a befektet�ket beruh�z�sra �szt�n�zz�k, hiszen a p�nzint�zeteknek ny�jtott sokadik likvidit�st �s fedezetet ny�jt� akci� sem �ll�totta helyre a bizalmat.

A monet�ris laz�t�s megr�ngatta a BUX-ot �s a forintot

A Budapesti �rt�kt�zsde �l�nk emelked�ssel reag�lt a bejelent�sre. A nap els� fel�t ural� elad�si nyom�s m�rs�kl�d�tt,�d�lben�16 100 pont k�r�l�j�rt az ir�nyad�mutat�,�a nemzetk�zi piacokon kialakult p�nik enyh�t�s�t c�lz�l�p�st k�vet�en�a BUX��16 800 pontn�l j�rt, egy �r�val k�s�bb pedig 16 700 forint k�r�l mozgott az index, ami b� 4 sz�zal�kos m�nusznak felel meg.�

A glob�lis kamatv�g�s ut�n hirtelen megl�dult a legt�bb�felt�rekv� deviza jegyz�se,�ennek eredm�nyek�nt a�d�lel�tt folyam�n 254 forint felett is megfordul�eur�kurzus �rfolyama hirtelen gyeng�lt, 251 forint al� esett az �rfolyam. A�magyar deviza azonban nem�tudott megkapaszkodni ezen a szinten,�egy �r�val az int�zked�s ut�n�m�r 252 forint felett j�rt a jegyz�s - mondta Kolba Mikl�s, az ING tradere.

A kamatv�g�s j�t�kony hat�sai a k�vetkez� egy-k�t napban lesznek igaz�n �rezhet�k - v�lekedett a szakember, �s hozz�tette:�elk�pzelhet�, hogy a nap h�tral�v� r�szv�ben a hirtelen er�s�d�s ut�n tov�bb gyeng�l, a 255 forintos szintn�l azonban nem v�rhat� dr�g�bb eur�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK