Jegybanki komment�rok a kamatv�g�sr�l

2008.10.08. 15:21

Sz�ks�gszer� volt a�szerdai�kamatcs�kkent�s - k�z�lt�k�a�vil�g vezet� jegybankjai az �sszehangolt rendk�v�li l�p�s ut�n. A d�nt�shoz�k egy�ttal hangs�lyozt�k, az infl�ci� leszor�t�s�t tekintik az egyik legfontosabb feladatuknak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A p�nz�gyi kr�zishelyzet s�lyosbod�sa az amerikai fogyaszt�s tov�bb m�rs�kl�dhet, a hitelez�s ter�n pedig szigorod� felt�telekre kell sz�m�tani. Az infl�ci� tov�bbra is magas, azonban a nyersanyag�rak visszaes�se �s a gazdas�gi n�veked�s lassul�sa miatt a Fed azzal sz�mol, hogy a felfel� mutat� infl�ci�s kock�zatok m�rs�kl�dni fognak - id�zi a Quaestor piaci komment�rj�ban az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� int�zm�ny glob�lis kamatv�ls�g ut�n kiadott k�zlem�ny�t. A Fed a j�v�ben is szoros figyelemmel k�veti a makroadatokat �s a fejlem�nyeket, �s mindent megtesz a fenntarthat� n�veked�s �s �rstabilit�s biztos�t�sa �rdek�ben.

Az Eur�pai K�zponti Bank a monet�ris laz�t�s ut�n k�z�lte, a d�nt�st t�mogatta, hogy a felfel� mutat� infl�ci�s kock�zatok tov�bb m�rs�kl�dtek az elm�lt id�szakban. Tov�bbra is els�dlegesnek tartj�k az infl�ci� tovagy�r�z� hat�sainak megf�kez�s�t. A Bank of England probl�m�it nem oldja meg a szerdai kamatv�g�s, a bankszektorban ugyanis t�keemel�sekre lesz sz�ks�g. Az angol jegybank egy�bk�nt arra t�rekszik, hogy a 4,7 sz�zal�kos infl�ci�t 2 sz�zal�kos c�l k�zel�be terelje. K�tf�le kock�zatot kell egyszerre sz�m�t�sba vennie a Mervyn King vezette jegybanki test�letnek egyfel�l jelent�s a vesz�lye a gazdas�g tov�bbi visszaes�s�nek, m�sfel�l az infl�ci�s v�rakoz�sok is n�vekedhetnek.


A t�bbiekkel �sszehangoltan az ir�nyad� r�t�t 2,5 sz�zal�kra cs�kkent� sv�jci jegybank szeirnt gazdas�gi kil�t�sok tov�bbi roml�s�ra lehet sz�m�tani. Az infl�ci� m�rs�kl�d�se �s a cs�kken� nyersanyag�rak nyom�n ugyanakkor lehet�s�g ny�lt a kamatv�g�sra.�