A jegybank aleln�ke szerint a magyar bankrendszert tov�bbra is az jellemzi majd, hogy a kock�zatalap� verseny magas szinten stabiliz�l�dik, ami azt jelenti, hogy �jabb �gyfelek megszerz�se �rdek�ben megtartj�k kor�bbi kock�zatos term�keiket. Kir�ly J�lia szerdai budapesti t�j�koztat�j�n egy �jabb jelens�gre h�vta fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a hitelez�sben az egyes �ru-, illetve lak�sv�s�rl�sok sor�n tov�bbra is alacsony �nr�szt k�rnek a kereskedelmi bankok, egy�ttal komoly �gyn�kh�l�zatot �p�tettek ki a hitelny�jt�s n�vel�s�re.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A jegybank aleln�ke szerint ezek a gyakran nem megfelel� k�pes�t�ssel rendelkez� �gyn�k�k is hozz�j�rulhatnak az egyes �gyfelek t�lzott elad�sod�s�hoz, illetve ahhoz, hogy a gyeng�bb hitelk�pess�g� �gyfelek is beker�lnek a bankok partnerei k�z�.