N�het a nemfizet� ad�sok sz�ma

2008.10.08. 14:28

Az egyre s�lyosabb p�nz�gyi v�ls�g k�zepette meredeken n�vekedni fog a k�vetkez� egy �vben a k�telezetts�geik t�rleszt�s�vel le�ll� v�llalatok ar�nya a glob�lis c�gad�si k�rben, �ll a Moody's Investors Service szerd�n Londonban kiadott el�rejelz�s�ben.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A nemzetk�zi hitelmin�s�t� �sszes�t�se szerint a folyamat m�r jav�ban tart: a c�g �ltal magas hozam� kateg�ri�ba sorolt v�llalati ad�sok k�r�ben a nem t�rleszt�k ar�nya az idei harmadik negyed�v v�g�n 2,8 sz�zal�k volt a m�sodik negyed�v v�gi 2,1 sz�zal�k, illetve az egy �vvel ezel�tt m�rt 1,3 sz�zal�k ut�n.

A Moody's el�rejelz�si modellje szerint a h�tral�kba ker�l�, spekulat�v kock�zati besorol�s� c�gad�sok ar�nya m�r 2008 v�g�ig meredeken, 4,2 sz�zal�kra emelkedik tov�bb, �s tizenk�t havi t�vlatban el�ri a 7,9 sz�zal�kot.

A hitelmin�s�t� szerint a nem fizet�v� v�l� c�gek ar�ny�nak v�rt kiugr� emelked�s�t egy�rtelm�en a glob�lis likvidit�si v�ls�g, �s az ad�ss�gpiaci kock�zati fel�rak emelked�se - vagyis a v�llalati ad�ss�gok refinansz�roz�s�nak dr�gul�sa - okozza.

A Lehman rekordot d�nt�tt �s rossz p�ld�t �ll�tott

A Moody's kiemeli az id�n eddig nem fizet�v� v�lt c�gek k�z�l a Lehman Brothers Holdings p�nz�gyi csoportot, a nemr�g cs�dbe ment Lehman Brothers befektet�si bank anyav�llalat�t, amely 128,2 milli�rd doll�rnyi ad�ss�g t�rleszt�s�vel �llt le.

A hitelmin�s�t� szerint ez az egyetemes gazdas�gt�rt�net legnagyobb, nem teljes�t�v� v�lt egyedi c�gad�ss�ga.

A Moody's el�rejelz�se szerint a k�vetkez� egy �vben Eur�p�ban a tart�s fogyaszt�si cikkeket gy�rt� �gazatban, az Egyes�lt �llamokban a fogyaszt�i j�rm�gy�rt�sban v�rhat� a legt�bb c�gad�si t�rleszt�si le�ll�s.

Egy m�sik nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t�, a Standard & Poor's m�lt h�ten Londonban k�zz�tett ad�smin�s�gi elemz�s�ben azt �rta, hogy a v�llalati szektor sz�m�ra - k�l�n�sen Eur�p�ban - "a legrosszabb m�g csak most k�vetkezik".

S&P: az ad�sok egy tizede nem fog fizetni

Az S&P �sszes�t�se szerint a n�la ad�skock�zati besorol�ssal ell�tott v�llalati ad�si k�r 22 sz�zal�k�ra volt �rv�nyben negat�v kil�t�s vagy negat�v el�jel� fel�lvizsg�lat a m�lt h�napban, a 2007 v�g�n m�rt 18 sz�zal�kos ar�ny ut�n.

A Standard & Poor's sz�m�t�si modellje szerint a h�z �ltal spekulat�v kateg�ri�ba sorolt c�gad�si k�rben 2009 m�sodik negyed�re, igen meredek �temben, v�rhat�an 9,5 sz�zal�kra emelkedik a nem fizet�v� v�l�k ar�nya a 2008. j�niusi nulla, �s a j�liusi 0,47 sz�zal�kr�l.

Londoni befektet�si elemz�k �pp a minap �llap�tott�k meg, hogy m�r s�lyos recesszi�ban van a glob�lis feldolgoz�ipar.

A JP Morgan bankcsoport londoni befektet�si r�szlege, amely minden h�napban k�zz�teszi a vil�ggazdas�g feldolgoz� szektor�nak eg�sz�re kivet�tett, a nemzetgazdas�gi mutat�kb�l k�pzett saj�t beszerz�menedzser-index�t (PMI), szeptemberr�l kiadott �j elemz�s�ben azt �rta: az �ltala vezetett glob�lis feldolgoz�ipari aktivit�si mutat� a m�lt h�napban 4,4 ponttal 44,2 pontra zuhant.

Mind a havi cs�kken�s m�rt�ke, mind a pont�rt�k m�lys�ge be�ll�totta az eddigi negat�v rekordot a JP Morgan glob�lis beszerz�menedzser-index�nek 11 �ves t�rt�net�ben; a h�z legut�bb a 2001. szeptemberi amerikai terrort�mad�sok ut�n mutatott ki hasonl� feldolgoz�ipari aktivit�si sz�mokat.

A c�g londoni elemz�i szerint a vil�g feldolgoz�ipar�nak "sz�ls�s�gesen gyenge" szeptemberi indexe er�teljes utal�s arra, hogy a vil�ggazdas�g eg�sz�nek nagy h�nyada is m�r recesszi�ban van.

KAPCSOLÓDÓ CIKK